Andrea Starostová


Už od detských čias som bola veľmi aktívne dievča, ktoré inklinovalo k športu, potrebovalo veciam do hĺbky rozumieť a motivovali ho rôzne výzvy. Po dokončení štúdia na fakulte Podnikateľskej VUT v Brne a dokončení oboru European Business and Finance na NTU v Nottinghame som začala pracovať ako konzultant na IT/Business projektoch vo finančnom sektore v zahraničí, pretože ma vždy lákala práca v medzinárodnom prostredí, cestovanie a spoznávanie nových kultúr. Po 8 rokoch aktívneho konzultantského života, lietania a žitia v Ženeve, Frankfurte, Viedni a v Prahe, som sa vrátila na Slovensko, keďže sa v prelomovom roku 2020 celý svet spomalil a začal sa meniť.

Nielen svet, ale aj ja som sa začala meniť vďaka objaveniu systemickej práce a absolvovaniu ročného výcviku systemických konštelácií. Metóda systemických konštelácií mi natoľko učarovala, že sa v nej neustále intenzívne vzdelávam a prehlbujem si vedomosti u rôznych učiteľov.

Ako hovorí moja učiteľka numerológie: ”Život je ako matematika. Kto pozná vzorec, dosiahne správny výsledok”. A platí to hlavne o systemických vzorcoch, ktoré sú ukryté v našom nevedomí, pretože naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle. Až keď pochopíme sami seba, dokážeme pochopiť ostatných...

Vzdelanie


* Fakulta Podnikatelská, VUT Brno (ČR) & European Business and Finance, NTU (UK)


Systemické vzdelanie

* Výcvik systemických skupinových & individuálnych figurkových konštelácií - Silvia Marisi Monnot

* Výcvik systemických konštelácii pre pokročilých (Odkaz našich predkov) – Bhagat Zeilhofer
* Prebiehajúci výcvik v individuálnej systemickej terapii – Bhagat Zeilhofer
* Prebiehajúci výcvik Systemický coaching – Iveta Apine, Helena Ballová (iSPAK)
* Absolvované semináre systemických konštelácií - Ján Bíly, Čenek Rosecký

Iné vzdelanie

* Certifikované kurzy numerológie - Katarína Čičmancová (Numero)

* 7-dňový transformačno-meditačný seminár - Budhistické meditačné centrum Javorie

* Meditation and Mystic Healing retreat; Yoga retreat - Bali