Cesta k dospelosti


Diskusia s Nanou Krueger o systemických konšteláciách a o tom, čo to znamená byť dospelí zo systemickej perspektívy. Moderuje Nina Menkynová.

Systemický prístup si získava čím ďalej tým viac pozornosti medzi laickou aj odbornou verejnosťou a preto sme sa rozhodli Vám pravidelne prinášať zaujímavé témy z rôznych perspektív.

Tím:


Nana Krueger (Nemecko) - lektor


Nina Menkynová (Slovensko) - moderátor

Helena Ballová (Slovensko) - preklad

Cena:  bezplatne