Dagmar Liďaková


Som certifikovaný kouč a facilitátor systemických konštelácií. Konšteláciám sa venujem od roku 2004. 15 odpraxovaných rokov systemických konštelácií som doplnila rokmi výcvikov a spolupráce s predstaviteľmi rôznych psychologických smerov. Pomáham klientom nájsť ich cestu k vyriešeniu problémov, sprevádzam ich k pochopeniu ich situácie, kde pramení základ toho čo sa im deje, alebo odhaľovaním ich silných stránok a ako ich použiť či už v každodennom živote, súkromí alebo v práci.

Poskytujem osobné konzultácie s použitím aj konštelačných nástrojov, systemické konštelácie v skupine ľudí a školenia, ktoré sú vedené zážitkovou formou. Človek si prežije to čo sa učí, nachádza vlastné odpovede a vlastným zážitkom si tak ukotví novonadobudnuté znalosti, alebo uvedomenia.

Vítam Vás na Vašej ceste.      

Vzdelanie


2004 - 2011 - rodinné konštelácie, konštelácie traumatu u rôznych terapeutov Tatiana Bielovičová, Zdenka Tušková, Bhagat Zeilhofer a ďalší
2012 - 2013 - Výcvik hypnózy a autohypnózy PhDr. Jiří Zíka  

2015 - 2017 - Výcvik systemických konštelácií, konštelačné centrum Bhagat Zeilhofer2017 - Výcvik Business coaching, Business coaching college Bratislava

2019 - Problémy sú riešenia - systemické intervencie, Anton de Kroon (NL)

Jedna z najväčších výziev, keď chceme urobiť zmenu je, že musíme niečo opustiť.