Program ELLA je určený organizáciám, ktoré stavajú úspech na svojich ľuďoch. Je pre všetkých lídrov, manažérov a špecialistov, ktorí chcú vlastné silné stránky zužitkovať v profesionálnej aj súkromnej oblasti. Umožní vám posilniť schopnosť viesť seba,
viesť ostatných, udržať úspech a vnímať veci celostne.

Nadčasový program ELLA: 
rozvíja a mení prirodzený talent vašich ľudí na silné stránky organizácie
 
pracuje s jednotlivcom tak, aby tímový úspech bol udržateľný
 rieši podstatu 
existujúcich problémov pomocou systemických princípov
 
umožňuje tímu a organizácii odstrániť slepé miesta a nahradiť ich funkčnými modelmi


Autentický jednotlivec. Fungujúci tím. Zdravá organizácia.
To sú piliere, na ktorých je program pre vás postavený.

Program ELLA je vedený interaktívnou formou tak, aby si účastníci priamo prežili to čo sa učia, to čo našli a vlastným zážitkom si tak ukotvili novonadobudnuté znalosti alebo uvedomenie. Prebieha v uzavretej skupine počas 3 mesiacov. Je kombináciou individuálnych a skupinových stretnutí vedených osobne alebo online v závislosti od pandemickej situácie.


Pre korporátnych klientov program prispôsobujeme na mieru aktuálnym potrebám.


ELLA prináša schopnosť:
VIESŤ SEBA
VIESŤ OSTATNÝCH
UDRŽAŤ ÚSPECH
VNÍMAŤ VECI CELOSTNE

OBSAH

INTERPRETÁCIA GALLUP CLIFTONSTRENGTHS®


moje silné stránky - ich prínos pre rast a spokojné prežívanie

SCHOPNOSŤ VIESŤ SEBA


- vedomá práca s vlastnými potrebami
- môj autentický štýl vedenia - moje silné stránky
- ako rastiem vo vzťahu s "divnými" inými - hodnota inakosti
- princíp príslušnosti - kam patrím? som videný? čo je vylúčené?
- princíp poriadku - jasnosť mojej role
- princíp výmeny - balans medzi príjmaním a dávaním
- reziliencia ako súčasť spokojného prežívania

SCHOPNOSŤ VIESŤ OSTATNÝCH


- 4 základné potreby členov tímu
- zodpovednosť a jej (ne)preberanie
- napätie alebo (skrytý) konflikt v tíme
- (bez)mocnosť veci ovplyvniť
- práca s (ne)efektívnosťou v tíme
- (ne)prijímanie zmeny
- vyčerpanosť a (vy)horenie
- (ne)jasnosť v smerovaní

SYSTEMICKÝ KOUČINGvnímanie mojej témy a nachádzanie riešení v širšom kontexte

NÁŠ TÍM

Petra Fusková

Daniela Sovinec

Dagmar Kolesárová

Zaujal vás program ELLA? Kontaktujte nás. Radi vám zodpovieme vaše otázky, alebo rovno pri šálke kávy si nezáväzne prejdeme ten najlepší postup pre vás.

info@ellaprogram.sk

+421 905 444 229

+421 903 777 174