Rozvoj firiem a organizáciíFirmy a organizácie sú živé organizmy, ktoré ak chcú byť úspešné, musia vedieť reagovať rýchlo na nové výzvy a zmeny, ktoré život prináša. Potreba pochopiť tieto výzvy, vyvoláva záujem o „systemický prístup“ rastie s uvedomovaním si dôležitosti ľudského a spoločenského faktoru vo firmách. Nielen, aby firma bola sociálna a viac zameraná na ľudí, ale hlavne, aby efektívne využívala svoje najvzácnejšie aktíva - zamestnancov.

Nástroje na rozvoj firiem a organizácií

Systemický
koučing... viac info čoskoro ...

Systemická
inteligencia

Systemický
leadership

Systemické
konštelácie... viac info čoskoro ...