Online nástrojeObmedzené možnosti stretávania sa a tým aj obmedzené možnosti práce v skupine priniesli na trh nástroje, ktoré vedia sprostredkovať plnohodnotnú systemickú prácu a prácu s konšteláciami v online priestore. Na našej stránke Vám ponúkame dve metódy s ktorými pracujeme. Ak by Vás zaujali a radi by ste sa o nich viac dozvedeli, neváhajte nás kontaktovať.Bezplatnou metódou na prácu online so systemickým prístupom a konšteláciámi je nástroj rozpracovaný Jeroen Hermkens, Noemi Viedma a jeho anglickú verziu nájdete na OnlineFields.net 

Metódu môžete použiť ako stavebný blok (ako časť Lega) pre vlastnú systemickú prácu, konštelácie a cvičenia. Slovenskú verziu preložil Martin Nemčík a Helena Ballová. Nižšie si môžete stiahnuť verziu PDF. Pokiaľ by ste radi pracovali s týmto nástrojom obratom Vám zašleme verziu v Power Point-e, ktorá je určená na samotnú prácu.


I

TEAM CONNECT LIVE


Platenou verziou je aplikácia vytvorená Jan Jacob Stamom, ktorá
bola vytvorená na jednoduchú a efektívnu diagnostiku v rámci tímov. Pridaním nástavení a funkcionality vznikla platforma na podporu práce online s konšteláciami a so systemickým prístupom pre skupiny aj jednotlivcov online.