Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Inak to nikdy nebolo. A tvoríme s okolím jeden celok. Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov.

Množstvo systemických rozvojových programov je ponúkaných iba zážitkovou formou, no bez silného metodického a teoretického rámca a vysvetlenia. Práve táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. Aktívne sa bude pracovať s knihou Princípy systemickej práce od autorov Jan Jacob Stam a Bibi Schreuder, ktorú sme preložili.

Ak chceme hlbšie spoznávať systemiku v živote a v praxi, potrebujeme k intelektu pripojiť vlastnú skúsenosť na sebe a skúsenosť byť priamym svedkom/pozorovateľom daných vzorcov a princípov na iných. A aj zdieľať názory, pohľady a skúsenosti s inými. Preto práca v skupine takýmto spôsobom rozširuje a prehlbuje poznanie systemiky.

Cieľ:

Cez vlastnú skúsenosť a teoretický rámec porozumieť vzorcom a princípom systemickej práce. Prehĺbiť poznanie cez:

cez intelekt - teoretický a metodický rámec, kľúčové informácie
zážitok – vlastná skúsenosť cez vnútorné prežívanie princípov a vzorcov a cez vonkajšie pozorovanie daných princípov a vzorcov na iných
interakciu s druhými

Cena:


450€ bez DPH

Termíny:


Úvod - vzorce & princípy: 29. jún / 13.september 2022

1.princíp - poriadok: 28. september 2022

2.princíp - rovnováha: 26. október 2022

3.princíp - úplnosť: 23. november 2022