TeamConnect


Tímy či organizácie sú komplexné systémy. Princípy systému sú však jednoduché.

Poznáte vzorce, vďaka ktorým ste úspešní? A čo s tými, ktoré sú nefunkčné? TeamConnect je online nástroj poskytujúci rýchly a hĺbkový pohľad na nevedomé vzorce prítomné vo vašom tíme či organizácii.


TeamConnect tímová diagnostika a následné intervencie v tíme sú postavené na postojoch, princípoch a technikách systemickej práce.

PREČO?
Nasmeruje vás tam, kde je nevyužitý potenciál. Umožní vám tak vidieť možnosti, ktoré nie sú len krátkodobým riešením ale skutočným posunom.
PRE KOHO?
Pre všetkých, ktorí chcú mať produktívne a zdravé tímy či organizáciu.
KEDY?

Keď vnímate, že tím nefunguje tak, ako by mohol.

Keď nerozumiete situácii, ktorá sa deje, hoci všetky zjavné fakty ste si prešli.

Keď vedenie tímu/organizácie je vyčerpávajúce.

Keď čelíte transformácii/posunu/zmene a chcete presne rozumieť aký je súčasný stav.

Keď ste pripravení na ďalšiu fázu a chcete preskúmať, aký by mohol byť ďalší krok.

TeamConnect diagnostika sa zaoberá tímom ako celkom. Pozostáva zo 6 modulov:

1: Ja v mojej práci a v mojom tíme: uznanie, miesto v tíme, viditeľnosť v organizácii, vnímanie súvislostí, vzťah k zákazníkovi
2: Vzorce správania: tie užitočné a tie neužitočné
3: Tím ako celok: kvality vášho tímu
4: Tímové role: úloha leadershipu, špecialistov a podporných rolí
5: Plynutie energie: čo nám dáva a čo berie energiu (osobné, tímové a organizačné ciele)
6: Priame otázky: ja, tím, organizácia

Započúvajte sa do rozhovoru o tomto nástroji s jeho
zakladateľom Jan Jacob Stamom.

K potenciálu vášho tímu vás rady privedú:

Petra Fusková, PCC a Daniela Sovinec, PCC