Veronika Lukáčová


V roku 1993 ma biznis a firemný život bezvýhradne vtiahol do seba a integroval ma do rôznorodých dočasných rolí, ktoré mi v danom momente prisúdil: HR konzultant, HR manažér, tréner, facilitátor, systemický kouč, konštelár. Dnes som tvár MYSLITEĽNE, ktorá do firiem prináša tvorivé riešenia pre tímy, HR, ľudí a organizácie ( www.myslitelna.sk ).

Pracujem so skupinami aj s jednotlivcami, a to vždy presne takou formou, aká je pre klienta v danom momente užitočná. Niekedy si hovorím: „dávaj len toľko, čo klient dokáže zjesť“. Som presvedčená, že príliš veľa je rovnako zle ako príliš málo a nedostačujúco. Častokrát som žiadaná o nastavenie HR systémov, zavedenie rozvojových nástrojov, vytvorenie konceptu tréningov, vedenie tréningov a tímových koučingov, vyriešenie konfliktov v tímoch a medzi tímami, o prevedenie firmy zmenou a transformáciou, o koučingové sprevádzanie
jednotlivcov.....
Okrem silného biznis a HR cítienia staviam na tom, že so psychologička. Absolvovala som Filozofickú fakultu UK Katedru psychológie (1987-92), trojročný výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce v garancii Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie (1993-96), a tiež certifikovaný výcvik Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou (2007-8), ako aj výcvik Systemických konštelácii a biznis konštelácii (2012-16, 2019) a výcvik vo facilitácii malých a veľkých skupín (2010).
Mojim profesionálnym sebavyjadrením je MYSLITEĽŇA, ktorú som spolu s kolegami v roku 2015 spoluzakladala. Je to výnimočný priestor a koncept pre nachádzanie tvorivých riešení pre tímy a celé firmy. Je vyjadrením ľudskosti, originality a odvahy, radosti a fokusu na cieľ. Sú to atribúty, o ktoré sa opieram celý život.Mojim profesionálnym sebavyjadrením je MYSLITEĽŇA, ktorú som spolu s kolegami v roku 2015 spoluzakladala. Je to výnimočný priestor a koncept pre nachádzanie tvorivých riešení pre tímy a celé firmy. Je vyjadrením ľudskosti, originality a odvahy, radosti a fokusu na cieľ. Sú to atribúty, o ktoré sa opieram celý život.

Vzdelanie

Okrem silného biznis a HR cítienia staviam na tom, že so psychologička. Absolvovala som Filozofickú fakultu UK Katedru psychológie (1987-92), trojročný výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce v garancii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (1993-96), a tiež certifikovaný výcvik Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou (2007-8), ako aj výcvik Systemických konštelácii a biznis konštelácii (2012-16, 2019) a výcvik vo facilitácii malých a
veľkých skupín (2010).