Vaše miesto na rozvoj systemickej inteligencie

Osobnostný rozvoj


Každý žijeme svoj jedinečný príbeh. Jedinečnosť je daná tým, ako sme boli vytvarovaní našimi skúsenosťami v priebehu života a potenciálom, s ktorým sme sa narodili. Systemický prístup a konštelácie pomáhajú odhaliť Váš skutočný potenciál, tak aby bol podporený Vašimi celoživotnými skúsenosťami - akékoľvek boli. viac

Rozvoj firiem a organizácií


Firmy a organizácie sú živé organizmy, ktoré ak chcú byť úspešné, musia vedieť reagovať rýchlo na nové výzvy a zmeny, ktoré život prináša. Potreba pochopiť tieto výzvy, vyvoláva záujem o „systemický prístup“ rastie s uvedomovaním si dôležitosti ľudského a spoločenského faktoru vo firmách. Nielen, aby firma bola sociálna a viac zameraná na ľudí, ale hlavne, aby efektívne využívala svoje najvzácnejšie aktíva - zamestnancov. viac

Vzdelávanie


Možnosť oboznámiť sa so systemickým prístupom na profesionálnej úrovni, tak aby ste tieto nástroje vedeli používať pre svoj profesionálny život v profesiách, koučov, poradcov, ale aj ako skvelá možnosť preskúmať, ako použiť systemické nástroje priamo vo firme kde ste majiteľom, manažérom alebo aj radovým zamestnancom. viac