To, ako sa majú deti, máme v rukách my dospelí. V rukách v prenesenom zmysle slova, lebo v skutočnosti to máme vo svojich srdciach.

Kúpte si vopred alebo podporte vydanie knihy, ktorá je určená naozaj všetkým dospelým.


Vaše miesto na rozvoj systemickej inteligencie

Osobnostný rozvoj


Každý žijeme svoj jedinečný príbeh. Jedinečnosť je daná tým, ako sme boli vytvarovaní našimi skúsenosťami v priebehu života a potenciálom, s ktorým sme sa narodili. Systemický prístup a konštelácie pomáhajú odhaliť Váš skutočný potenciál, tak aby bol podporený Vašimi celoživotnými skúsenosťami - akékoľvek boli. viac

Rozvoj firiem a organizácií


Firmy a organizácie sú živé organizmy, ktoré ak chcú byť úspešné, musia vedieť reagovať rýchlo na nové výzvy a zmeny, ktoré život prináša. Potreba pochopiť tieto výzvy, vyvoláva záujem o „systemický prístup“ rastie s uvedomovaním si dôležitosti ľudského a spoločenského faktoru vo firmách. Nielen, aby firma bola sociálna a viac zameraná na ľudí, ale hlavne, aby efektívne využívala svoje najvzácnejšie aktíva - zamestnancov. viac

Vzdelávanie


Možnosť oboznámiť sa so systemickým prístupom na profesionálnej úrovni, tak aby ste tieto nástroje vedeli používať pre svoj profesionálny život v profesiách, koučov, poradcov, ale aj ako skvelá možnosť preskúmať, ako použiť systemické nástroje priamo vo firme kde ste majiteľom, manažérom alebo aj radovým zamestnancom. viac