OZ Náručie Podcast : Systemické konštelácie

Každý z nás žije v mnohých systémoch a tým najzákladnejším z ktorého žiadny z nás nemôže vystúpiť, je práve rodinný systém. Metóda systemických konštelácií je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme narušené...

Čítajte viac