Adriana KováčováPovažujem sa za koučku srdcom i dušou. Keďže dlhé roky pracujem ako poskytovateľ ZS denne komunikujem s ľuďmi. Aktívne počúvanie a chápanie klienta tak ako to má on je mojou každodennou samozrejmosťou. Preto sa bežne stáva, že sa ku mne ľudia obracajú s dôverou so svojimi životnými témami. A práve aj toto bol dôvod, že som sa stala profesionálna koučka.

Mojím zámerom je profesionálne sprevádzať klienta k nájdeniu si svojich zdrojov. Pri svojej práci používam koučovací prístup s existencionalistickým zameraním, systemickú prácu s klientom s figúrkami a NLP techniky.

Je pre mňa fascinujúce vidieť ako klientovi prichádzajú uvedomenia keď si vyskladá svoju realitu. Pre mňa je to pridaná hodnota koučovacieho procesu keď vidím u klienta posun.

Práca s ľuďmi ma napĺňa a je pre mňa veľká výzva. Práca koučky mi dáva zmysel v tom, že vyžaduje trpezlivosť, aktívne počúvanie a odborné sprevádzanie. Vyžaduje veľkú dôveru v proces, ktorý sa začne tvoriť od prvého kontaktu s klientom.
Je to nikdy nekončiaci sa proces, tak ako aj samotné vzdelávanie kouča.

Do života klienta prinášam nové vhľady, uvedomenia a zmeny. S veľkým záujmom sledujem ako si klient ozvučuje svoje myšlienky v bezpečnom priestore. Mám za sebou rôzne skúsenosti z vlastných životných situácií, preto viem aké dôležité je vytvoriť a udržať klientovi bezpečný priestor pre jeho koučovací proces.

Vzdelanie* SZŠ Banská Bystrica - farmaceutický laborant    (1990)
* VŠZ Bratislava - atestácia zo zdravotníckych pomôcok (2005)
* Koučovací výcvik v existencionalistickom prístupe  Mgr. Z. Valábková (2022)

Systemické vzdelanie

* Systemický koučing a poradenstvo 2023  (iSPAK - Helena Bednařík Ballová,Dalibor Bednařík, Iveta Apine)
* Workshop : Life Integration Process 2023 (iSPAK - Helena Bednařík Ballová)