Ateliér systemické konštelácie


Seminár zameraný na Zmenu


Prečo Ateliér systemické konštelácie? V ateliéri sa tvorí. Vďaka systemickému prístupu z nevedomého vedomé. Stavanie rodinných, firemných či pracovných, vzťahových, zdravotných systémov umožňuje v praxi účinne odkrývať skrytú realitu a napomáha tak prirodzene porozumieť, usporiadať, či zmeniť to čo práve potrebujeme.

Osnova seminára:
  • Formulácia/pomenovanie želanej zmeny v pracovnom či súkromnom prostredí
  • Pohľad na sebaobraz
  • Pohľad, náhľad na dynamiku vzťahov, z nášho systému (rodinného, firemného) ktoré nás zásadne ovplyvňujú
  • Princípy systemického prístupu a ich využitie v bežnej praxi
Termíny:
streda 21.10. 2020, 16:00 - 20:00
streda 04.11.2020, 16:00 - 20:00
streda 11.11.2020, 16:00 - 20:00
streda 18.11.2020, 16:00 - 20:00
streda 25.11.2020, 16:00 - 20:00

viac informácií a prihlásenie: https://lnkd.in/d6y3WVm

kontakt:
violatexier@gmail.com, 0907789226