Cesta k dospelosti


Záznam z diskusie s Nanou Krueger o systemických konšteláciách a o tom, čo to znamená byť dospelí zo systemickej perspektívy.

ZÁZNAM.


 

https://www.youtube.com/watch?v=NkvEh6Dd-Dk