OZ Náručie Podcast : Systemické konštelácie

Podcast OZ Náručie - Rozhovor s Ninou Menkynovou o Systemických konšteláciách

Každý z nás žije v mnohých systémoch a tým najzákladnejším z ktorého žiadny z nás nemôže vystúpiť, je práve rodinný systém. Metóda systemických konštelácií je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme narušené...

ROZHOVOR