Systemický prístup a systemické intervencie v koučingu.

Záznam z diskusie s Ivetou Apine o Systemickom prístupe a systemických intervenciách v koučingu.

ZÁZNAM:

https://www.youtube.com/watch?v=N0B8r7RkPvw&t=1257sSystemicky pristup a systemicke intervencie v koucingupng