Dalibor Bednařík


Celú pracovnú kariéru (od 1999) pracujem ako konzultant v komerčnom sektore v oblasti individuálneho a skupinového rozvoja ľudských zdrojov. 

-  zakladajúci člen Českej asociácie koučov v 2003
zakladajúci člen Slovenskej asociácie koučov v 2006
-  člen International Coach Federation SK od roku 2007, člen vedenia ICF SK v rokoch 2009-2014
- iniciátor a organizátor PEER CAMP-ov od roku 2009 zameraných na stretávanie koučovskej komunity a vzájomné zdielanie know how

Od roku 2011 2x ročne vediem vlastný výcvik Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, ktorý je postavený na na princípoch polarít a systemiky. Tento výcvik je medzinárodne ICF certifikovaným výcvikom od roku 2015. 

Som zakladateľom Coaching Academy. Školu koučingu som založil s cieľom poskytnúť certifikované ICF kurzy koučingu, ktoré sú uznávané na svetovej úrovni.

Okrem aktívnej praxe ako oficiálny ICF mentor koučov vediem supervízie a mentoringy pre koučov a manžérov či kohokoľvek, kto využíva koučovacie prvky v každodennom živote. A to z hľadiska rozvoja práce s polaritami a systemickým prístupom.

Už viac rokov sa intenzívne vzdelávam v systemickom prístupe na Slovensku a aj v zahraničí. Používam ho dennodenne aktívne s klientami, ako efektívnu súčasť koučovacej praxe.

Vzdelanie


Keď mi došlo vo veku 21 rokov, čo chcem v živote robiť, tak som odišiel zo štúdia na Matematicko fyzikálnej fakulte UK a podal prihlášku na psychológiu Filozofickej fakulty UK. Takže vzdelaním som poradenský psychológ, s následným psychoterapeutickým výcvikom v POP – procesorientovaná psychológia.

Ďalšie vzdelanie:

* Koučingový výcvik v kanadskej Erickson College International 
* Výcvik NLP Practitioner 
* Výcvik systemických konštelácií  u Zdenky Tuškovej
* Learning circle 2021- Stephan Hausner (DE) (2021)
*Systemický koučing a poradenstvo 2022 (iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová)
*Systemický koučing ADVANCED 2022 (iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová)
*Systemick0 konštelácie 2022 (iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová)
* Master training systemic facilitation and intervening with horses - Marion Latour, Jochen Beyer (NL) (2022)
* Learning circle 2022 - Stephan Hausner (SP) (2022)
* Learning circle 2023 - Stephan Hausner (DE) (2023)

Venujem sa aktívne, čiže x-krát týždenne, celoročne chodeniu do vody, stojím v ľadovej vode v zime a v lete plávem, aktívne sa venujem hudbe, ktorú tvorím, hrám na elektrickej gitare a bicích, píšem aj texty a spievam. A chodím, kráčam cieľene i bezcieľne ako keď pes ide voľne po prírode či meste. Milujem holé nebo nad hlavou, prírodu a byť a konať. Som akčný typ, ktorý ako pes vie polihovať, no keď chytí stopu, tak ide po nej ako lovec.  Keď niečo robím, tak veľmi intenzívne a dlhodobo. Má dvoch nádherných synov.

A teším sa stretnúť človeka a mám rád šliapať na plyn a isť na plné obrátky a učím sa pribrzďovať a vypínať môj turbo motor a len byť . A potom zas naštartovať a tak dokola