Dalibor Bednařík


Celú pracovnú kariéru (od 1999) pracujem ako konzultant v komerčnom sektore v oblasti individuálneho a skupinového rozvoja ľudských zdrojov. 

-  zakladajúci člen Českej asociácie koučov v 2003
zakladajúci člen Slovenskej asociácie koučov v 2006
-  člen International Coach Federation SK od roku 2007, člen vedenia ICF SK v rokoch 2009-2014
- iniciátor a organizátor PEER CAMP-ov od roku 2009 zameraných na stretávanie koučovskej komunity a vzájomné zdielanie know how

Od roku 2011 2x ročne vediem vlastný výcvik Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, ktorý je postavený na na princípoch polarít a systemiky. Tento výcvik je medzinárodne ICF certifikovaným výcvikom od roku 2015.

Okrem aktívnej praxe ako oficiálny ICF mentor koučov vediem supervízie a mentoringy pre koučov a manžérov či kohokoľvek, kto využíva koučovacie prvky v každodennom živote. A to z hľadiska rozvoja práce s polaritami a systemicko analytickým focusom. S kolegyňou, Violou Texier, vedieme programy Inner Leadership: Leading... ...by Leading Yourself, zamerané na vnútornú prácu na sebe samom, ako viesť seba samého, ako základ pre kvalitu života v každodenných a záťažových situáciách. Využitím systemických prvkov práci v priestore a cez priamy zážitok – fenomenologický prístup.


Vzdelanie


Keď mi došlo vo veku 21 rokov, čo chcem v živote robiť, tak som odišiel zo štúdia na Matematicko fyzikálnej fakulte UK a podal prihlášku na psychológiu Filozofickej fakulty UK. Takže vzdelaním som poradenský psychológ, s následným psychoterapeutickým výcvikom v POP – procesorientovaná psychológia.

Ďalšie vzdelanie:

* Koučingový výcvik v kanadskej Erickson College International 
* Výcvik NLP Practitioner 
* Výcvik systemických konštelácií  u Zdenky Tuškovej
* Learning circle 2021- Stephan Hausner (DE) (2021)

Venujem sa aktívne, čiže x-krát týždenne, celoročne chodeniu do vody, stojím v ľadovej vode v zime a v lete plávem, aktívne sa venujem hudbe, ktorú tvorím, hrám na elektrickej gitare a bicích, píšem aj texty a spievam. A chodím, kráčam cieľene i bezcieľne ako keď pes ide voľne po prírode či meste. Milujem holé nebo nad hlavou, prírodu a byť a konať. Som akčný typ, ktorý ako pes vie polihovať, no keď chytí stopu, tak ide po nej ako lovec.  Keď niečo robím, tak veľmi intenzívne a dlhodobo. Má dvoch nádherných synov vo veku 14 a 18 rokov.

A teším sa stretnúť človeka a mám rád šliapať na plyn a isť na plné obrátky a učím sa pribrzďovať a vypínať môj turbo motor a len byť . A potom zas naštartovať a tak dokola