Daniela Sovinec 

     

Práca s ľudským potenciálom ma vždy fascinovala a napĺňala. Už počas 14 rokov môjho pôsobenia v manažmente nadnárodnej korporácie a neskôr v mimovládnej organizácii som sa presvedčila o tom, že práca na sebe je najistejšou cestou k nachádzaniu riešení.  

Sebapoznanie a sebaporozumenie vnímam ako pevný základ pre rozvoj každého z nás. Pri koučovaní sa orientujem na využitie a rozvoj silných stránok, aby ďalšie kroky jednotlivca či tímu boli plne autentické. Systemickým prístupom umožňujem klientovi vnímať situáciu a nachádzať zmysluplné riešenia v súlade s jeho prostredím. 

Ako člena a manažment tímu v organizáciách, v ktorých som pôsobila, ma vždy motivovalo realizovať zmenu, ktorá má zmysel. Či už to bolo počas môjho pôsobenia na finančnom oddelení, pri riadení projektov a transformácií alebo nastavovaní stratégie pre rozvoj ľudských zdrojov. Môj prístup k práci bol vedený silnou pracovnou etikou prinášajúcou transparentnosť a dôveru. Fascinovalo ma pracovať v tímoch s rôznymi osobnosťami a nachádzať spôsob, ako čo najefektívnejšie všetkých a všetko zladiť. Preto sa venujem rozvoju silných stránok a koučingu jednotlivcov a tímov ako spoluzakladateľka Maxilogy™

Aj vďaka koučingu som pochopila, že vytvorenie efektívneho tímu spočíva v umení využitia potenciálu jednotlivcov a vo funkčnom poskladaní ich silných stránok do unikátneho celku. Viem, aké to je chodiť do práce s radosťou, cítiť zodpovednosť, právomoc, dôveru a naplnenie z odvedenej práce. Potom môžem byť aj doma milujúcou manželkou a láskyplnou mamou dvoch detí. Mojím poslaním je tento pocit dopriať každému, kto má chuť dať priestor svojím talentom a nájsť si svoju cestu naplnenia ako partner, expert, líder alebo rodič.

Vzdelanie


* Master of Business Administration, City University of Seattle, 2009
* Business coaching (certified by ICF), 2017
* Strengths-based coaching (GALLUP), 2017
* Group and Team Business Coaching (certified by ICF), 2018
* The Rocket Model™ of Teamwork, 2018
* Management 3.0 change and innovation practices, 2018
* High Performing Team Coach (certified by E2Grow), 2019


Systemické vzdelanie

* Coaching with a Systemic Constellation Approach (Diana Claire Douglas), 2020
* Systemic Coaching (ISPAK, Iveta Apine), 2021

Milujem prírodu a aktívny pohyb v nej – od jarných prác v zobúdzajúcej sa záhrade, cez letné turistiky v našich horách a plávanie v jazerách či moriach, jeseňou sfarbené prechádzky a cyklovýlety v okolí až po rodinné lyžovačky v zime.