Dáša Čajková


Dáša Čajková


Pracujem v oblasti HR ako poradca pre zamestnancov. Zároveň som MHFA – prvá pomoc pre ľudí v oblasti duševného zdravia. S konšteláciami som sa prvý krát stretla v roku 2017. Viac ma však zaujal systemický koučing a v roku 2019 som pod Bert Hellinger Instituut Nederland a Dr.Firma ukončila výcvik - Systémová dynamika v organizáciách ako aj rôzne workshopy zamerané na systemický koučing.

Mojou zásadou pri praci s klientom je rešpektovanie schopnosti každého klienta skúmať a riešiť svoje vlastné problémy. Nepôsobím ako poradca ani ako odborník, ale ako prostriedok k bezpečnému spracovaniu a skúmaniu problémov ako aj k sprostredkovaniu sebareflexie a získavania nových vhľadov.

Vzdelanie


Bakalárske štúdium všeobecnej psychológie

Systemické vzdelanie:

* Systémová dynamika v organizáciách - organizačné konštelácie a systemická práca
(Bert Hellinger Instituut Nederland)

* Zmena vs. Transformácia zo systemickej perspektívy
(Marion Latour)

* Koučing na základe systémov “Systemický koučing"
(Iveta Apine)

* Essencia Biznisu – Organizačné konštelácie
(Ján Bíly)

* Problémy sú riešenia - systemické intervencie 
(Anton de Kroon)

* Proces životnej integrácie
(Nana Kruger)           


Od detstva rada cestujem, žila a študovala som v zahraničí. Takto som na naučila rýchlo sa prispôsobiť nečakaným zmenám a vidieť život aj očami iných kultúr a sociálnych tried.  Byť súčasťou mnohých systémov, pozerať na svet z rozličných perspektív, bolo príležitosťou sa prirodzene učiť systemickej práci. 


Rada hrám šachy a veľmi sa teším keď môžem stráviť čas vonku, jazdou na koni, či na pláži. V súčasnosti pracujem na projekte budovania miesta pre ľudí, ktorí chcú tvoriť, či sa potrebujú zastaviť a načerpať silu.