Eva Baluchová


Eva Baluchová


Hlboko verím, že v každej veci, situácii a najmä v každom človeku nájdete obe krajné polohy. Plus aj mínus. Ukazujú mi to moje skúsenosti, učia a potvrdzujú mi to ľudia, ktorých stretávam.

V podstate mojej bytosti je potreba mať rovnováhu vo všetkom a to ma vždy nútilo k nahliadaniu na situácie a najmä na konanie ľudí z opačného pólu než sa práve ukazovali. Naplnenie tejto potreby nie je možné to bez toho, aby som nespoznala a necítila človeka.


Mojim prirodzeným záujmom je hľadanie rôznych pohľadov na človeka a situácie v ktorých sa ocitá. Upútava ma rôznorodosť života a dokonalosť toho, čo nám vie pripraviť, aj keď to v aktuálnej chvíli nevidíme. Keď sa obzrieme späť, neostáva nám konštatovať, že dokonalosť je v najmenších detailoch a je tak úžasná, že v príprave našich vlastných realizácií sme stále iba školáci. Život sám je ten majster od ktorého sa učíme. Situácie tvorí s pravidlami, ktoré sú pozorovateľné. Ich nedodržanie spôsobujúce menej príjemné situácie v živote a ich spoločné objavovanie a zvedomňovanie s klientom je moja radosť a vášeň. Tak sa dejú zázraky.

Táto práca ma vedie stále k hlbšej úcte k človeku, ktorý sa snaží čo najlepšie vysporiadať s mnohorakosťou života a s pokorou prijímam rolu jeho sprievodcu, ak o to požiada. Tak, ako nie sme čierno-bieli a máme radi rôznorodosť, tak používam vrodené schopnosti a získané zručnosti pri práci s ľuďmi.


A to je to, čo ma napĺňa radosťou, stretávať v práci klientov, ktorí chcú žiť čo najplnší život.Vzdelanie


Slovenská technická univerzita strojno technologická fakulta

Systemické vzdelanie:

* Systémová dynamika v organizáciách - organizačné konštelácie a systemická práca
(Bert Hellinger Instituut Nederland)

* Zmena vs. Transformácia zo systemickej perspektívy
(Marion Latour)

* Koučing na základe systémov “Systemický koučing"
(Iveta Apine)

* Integračná konštelačná práca a fenomenologická terapia 
(Nelles Institut)

* Problémy sú riešenia - systemické intervencie 
(Anton de Kroon)

* Rodinné konštelácie 
(Zdeňka Tušková) a (Čeněk Rosecký)

* Essencia Biznisu – Organizačné konštelácie
(Ján Bíly)