Helena Bednařík Ballová


Vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave na odbore Účtovníctvo a audítorstvo. Prešla som mnohými pozíciami v administratíve slovenských aj medzinárodných spoločností, až po pozíciu finančnej manažérky. Túžba dozvedieť sa, ako veci skutočne fungujú a čo všetko sa skrýva za firemnými číslami, ma priviedlo k firemným konšteláciám, ktoré sú vo svete známe ako „systemic approach“ (systemický prístup),

Absolvovala som tréningy u viacerých učiteľov. Ako prvá Slovenka som absolvovala štúdium tejto metódy na Bert Hellinger Instituut Nederland, kde k metóde konštelácií pristupujú s pokorou, napojením sa na originálny zdroj vzniku tejto metódy no zaroveň ju neustále rozvíjajú, tak aby bola aplikovateľná v bežnom živote. 

Pracujem ako systemický facilitátor a lektor pre jednotlivcov a aj firmy v rámci Dr.Firma.

Na Slovensku som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizujem a vediem tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom, kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” Helena Ballová

Vzdelanie


Ekonomická Univerzita Bratislava

Systemické vzdelanie

* Výcvik rodinných konštelácií - Zdenka Tušková (ČR) (2010)
* Výcvik Procesu životnej integrácie (LIP - Life integration process) - Wilfried Nelles (ČR) (2012)
* System dynamics in organizations - Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder (NL) (2014)
* Master training organizational constellations - Jan Jacob Stam, Barbara Hogenboom (NL) (2018)
* Train-the-trainer organizational constellations and systemic work in organizational context - Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder, Barbara Hogenboom  (NL) (2019)
*  Learning circle 2021 - Stephan Hausner (DE) (2021)
* Learning circle 2022 - Stephan Hausner (DE) (2022)
* Master training systemic facilitation and intervening with horses - Marion Latour, Jochen Beyer (NL) (2022)
* Learning circle 2022 - Stephan Hausner (SP) (2022)
* Learning circle 2023 - Stephan Hausner (DE) (2023)

Iné aktivity v rámci systemického prístupu a konštelácií
Spoluorganizácia - "Ako sa nám podarí budúcnosť" s Bert Hellinger (2013)
Organizácia - "Ako môže firma rozkvitať zo systemickej perspektívy"  s Jan Jacob Stam (NL) 
Organizácia - Proces životnej integrácie s Nanou Krueger (DE)
Organizácia - "Enneagram" s Bea Catala  a Luc Van Der Horst (ES)
Organizácia a tréner - Systémová dynamika v organizáciach (BHI - NL)
Organizácia - Problémy sú riešenia s Anton de Kroon (NL)
Organizácia  - Systemický koučing s Iveta Apine (LV)
Organizácia - Zmena vs. Transformácia zo systemickej perspektívy s Marion Latour (NL)
Organizácia a tréner - Výcvik Systemické konštelácie (Bibi Schreuder - NL, Iveta Apine - LV)
Organizácia a tréner - Výcvik Systemický koučing (Iveta Apine - LV)
Organizácia a tréner - Dynamika Systémov Organizáciách
Preklad knihy -  PRINCÍPY SYSTEMICKEJ PRÁCE (Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder)Bert Hellinger (2013)
Jan Jacob Stam (2014)
Nana Krueger (2015)
Gunthard Weber (2018)
Barbara Hogenboom (2018)
Marion Latour (2018)
Anton de Kroon (2018)
Stephan Hausner (2021)