Helena Ballová


Vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave na odbore Účtovníctvo a audítorstvo. Prešla som mnohými pozíciami v administratíve slovenských aj medzinárodných spoločností, až po pozíciu finančnej manažérky. Túžba dozvedieť sa, ako veci skutočne fungujú a čo všetko sa skrýva za firemnými číslami, ma priviedlo k firemným konšteláciám, ktoré sú vo svete známe ako „systemic approach“ (systemický prístup),

Ako prvá Slovenka som absolvovala štúdium tejto metódy na Bert Hellinger Instituut Nederland a od tej doby pracujem ako systemický facilitátor a lektor pre jednotlivcov a firmy v rámci Dr.Firma.

Na Slovensku som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizujem a vediem tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Vzdelanie


Ekonomická Univerzita Bratislava

Systemické vzdelanie

* Výcvik rodinných konštelácií - Zdenka Tušková (ČR) (2010)
* Výcvik rodinných konštelácií - Wilfried Nelles (ČR) (2012)
* System dynamics in organizations - Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder (NL) (2014)
* Master training organizational constellations - Jan Jacob Stam, Barbara Hogenboom (NL) (2018)
* Train-the-trainer organizational constellations and systemic work in organizational context - Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder, Barbara Hogenboom  (NL) (2019)Iné aktivity v rámci systemického prístupu a konšteláciíSpoluorganizácia - "Ako sa nám podarí budúcnosť" s Bert Hellinger

Organizácia - "Ako môže firma rozkvitať zo systemickej perspektívy"  s Jan Jacob Stam (NL)

Organizácia - Proces životnej integrácie s Nanou Krueger (DE)

Organizácia - "Enneagram" s Bea Catala  a Luc Van Der Horst (ES)

Organizácia a tréner - Systémová dynamika v organizáciach (BHI - NL)

Organizácia - Problémy sú riešenia s Anton de Kroon (NL)

Organizácia - Systemický koučing s Iveta Apine (LV)

Organizácia - Zmena vs. Transformácia zo systemickej perspektívy s Marion Latour (NL)

Bert Hellinger
Jan Jacob Stam
Gunthard Weber
Nana Krueger
Barbara Hogenboom
Marion Latour
Anton de Kroon