Dynamika systemických procesov
s Ivanom Verným
   

  • systemické konštelácie v  spojení s procesorientovanou psychológiou
  • fenomenologické náhľady a konštruktivistické perspektívy

03.-04.jún 2023

V sobotu 3.6.2023 bude Ivan Verný stavať systémy podľa zákazok  a pritom učiť svoje pojatie systemicky-procesorientovanej práce.

V nedeľu 4.6.2023 bude príležitosť pre supervíziu konštelácií pre pokročilých.

Systemické konštelácie pomáhajú nachádzať riešenia dlhodobých a opakujúcich sa problémov, podporujú vytváranie nového postoja k chronickým symptómom, získanie novej pozície vo svojom rodinnom alebo pracovnom systéme a prinášajú vhľady pre rozhodovacie procesy.

Sme nesmierne radi, že po dlhšom čase je na Slovensku opäť možnosť učiť sa pod Ivanovým vedením princípy poriadku a očarujúcu krásu tohto prístupu. V priebehu jeho konštelačnej práce sa paleta jeho prístupov rozširovala.

Na riešenie zameraná terapia (Steve de Shazer & Insoo Kim Berg) usmerňuje prácu k cielom; ProcesOrientovaná Psychologia ponúka jasnosť a subtilitu vnímania a rozvíjania signálov, prehlbujúcich túto prácu, podobne ako jednoduché hypnoterapeutické intervencie.

Dvojdňový workshop je určený nielen facilitátorom konštelácií a profesionálom (coach, pedagóg, psychoterapeut*ka), ale aj laikom. Tieto dva dni umožnia záujemcom pochopiť princípy konštelačnej práce pomocou zážitkov a sprievodných vysvetlení, a profesionálom rozšíriť si repertoár svojich nástrojov a možno aj postojov; facilitátori budú mať príležitosť k supervidovaniu konštelácií.

Lektor: Ivan Verný je 70- ročný psychoterapeut, psychiater, lektor a supervízor; v roku 1992 priniesol systemické konštelácie a POPku do Československa a odvtedy ich tu aj vyučuje. Ako Slovák žijúci vo Švajčiarsku sa zaujíma o regionálne rozdiely a podoby. Je ženatý, otec dvoch dospelých dcér. Miluje život a alchýmiu vzťahov. 

Pre Ivana je dôležité umožniť účasť všetkým záujemcom v rámci ich finančných možností a preto ponúkame dve cenové skupiny – podľa sebahodnotenia prosíme o solidaritu, ktorá dovolí tento seminár ponúknuť aj ľuďom v nízkozárobkových pomáhajúcich povolaniach. Ďakujeme.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak neváhajte kontaktovať  jana.kurej@gmail.com

Termín a miesto konania:


03.-04.jún 2023
09:30 - 17:30

MovementLAB, Drieňová 40, 821 02 Bratislava -Ružinov

Cena:


220€ (možnosť účasti len jeden deň /120€)

Pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách je cena za dva dni 130€; jeden deň /70€