Ivan Vyskočil

Som psychológ, kouč a traumaterapeut. Pri svojom hľadaní ako pomôcť sebe aj klientom som ako jednu z metód objavil konštelácie a razom sa stali jednou z mojich srdcoviek. Sú jeden z neoceniteľných nástrojov ako pohnúť svojimi emočnými, zdravotnými, vzťahovými či pracovnými témami, ako urýchliť úzdravu a rozvoj seba či systému. 

Pracujem s dospelými, rodičmi, pracoval som aj s deťmi a rodinami.
www.ivan-vyskocil.sk

Konštelácie vediem s dôrazom na bezpečie, naladenie a rešpekt k hraniciam účastníkov. Vždy je to najmä ľudské stretnutie, zároveň však so synergickým využitím bohatej praxe z oblasti psychológie, coachingu, psychoterapie a trauma terapie pre čo najlepší výsledok a čo najbezpečnejší proces. Pôsobím v Pezinku, staviame pravidelne aj v Bytči či na lazoch na Litave.

Vzdelanie

Psychológia (2010)
PCA, EMDR praktik a supervízor, Flash technika, coaching, Brainspotting, TIR, Dyadická terapia, EFT, a mnohé iné.

Systemické vzdelanie:

Konštelácie - Ivan Verný, Zlatica Šramová (2021)
Nadstavbový výcvik - Miro Hajduk (2023)

S manželkou máme občianske združenie LANDAN zasvätené šíreniu osvety a prinášania inovatívnych a dostupných metód ohľadne úzdravy traumy a dobrého rodičovstva. Konštelácie v "psychologickej kvalite" sú jedna z našich aktivít. Vnímam človeka ako bio-psycho-socio-spirituálnu bytosť a považujem za dôležité vedieť rozoznať, ktorá z oblastí je kľúčová v danom probléme a aký nástroj je najefektívnejší na jej riešenie.