Som astroterapeutka, sprievodkyňa a lektorka astropsychológie. Ľudí sprevádzam na ceste sebazpoznania a v časoch náročných kríz. Som tiež vášnivá zberateľka príbehov, ktorých archetypálny výklad vkladám do svojich prednášok a workshopov a využívam aj pri terapiách.

Ešte počas gymnaziálnych čias mi učarovala analytická psychológia C. G. Junga a s tým súvisiaca archetypálna dynamika. O pár rokov neskôr ma to priviedlo k psychologickej astrológii, ktorá je spojením západnej astrológie a archetypovej psychológie a od roku 2005 je pre mňa nevyčerpateľným zdrojom poznania a inšpirácie.

Pri práci využívam všetky terapeutické a hermetické nástroje, ktoré som počas rokov spoznala a integrovala na mojej vlastnej ceste sebapoznania a rôznych premien na ceste za celistvosťou a zdravím.

Milujem hľadanie odpovedí na rôzne otázky. Aj preto popri lektorovaní, konzultáciách a terapiách rozvíjam svoj vlastný systém duchovnej alchýmie.

V roku 2017 som založila Astropartičku – zážitkové astropsychologické workshopy venované skúmaniu jungiánskych archetypov. Som autorkou originálnych vzdelávacích astrokonceptov určených pre laikov, ktorí sa chcú naučiť aplikovať astrovedomosti v bežnom živote “Lunárne sprevádzanie”,  “Lunárny kalendár trochu inak” a tiež originálnej metodiky výkladu horoskopu “Kráľovstvo”.  Naďalej sa vzdelávam v Českej republike v tradičnej, modernej aj lekárskej astrológii.

V rámci ďalšieho rozvoja sa pravidelne zúčastňujem seminárov rôznych terapeutických škôl. Od roku 2018 sa vzdelávam aj v oblasti homeopatie.

S konšteláciami som sa prvýkrat stretla v roku 2002. Nebola to láska na prvý pohľad. Potrebovala som dozrieť, kým som si dovolila tejto metóde dôverovať. Aj vďaka mojim skvelým učiteľom dnes systemickú perspektívu považujem za neoddeliteľnú súčasť mojej terapeutickej práce. Mám ukončený Výcvik rodinných a systemických konštelácií a tiež Systemického koučingu .

V súkromí som manželka a mama dvoch krásnych synov. Pred ich narodením som desať rokov pracovala v korporátnom sektore v oblasti ľudských zdrojov.

Vzdelanie


* Psychológia ( Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, špecializácia: klinická a školská psychológia, 2005)

* Frekventant psychoterapeutického výcviku v POP


Systemické vzdelanie

* Výcvik systemických konštelácií - iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová, Nana Krueger, Bibi Schreuder (2020)
* Výcvik systemický koučing a poradenstvo - iSPAK: Iveta Apine, Helena Ballová (2021)
* Farewell Masterclass with Anton de Kroon (2021)
* Learning circle – Stephan Hausner (2021)
* Summer Intensive - Iveta Apine, Nana Krueger (2021)
* Learning circle – Stephan Hausner (2022)