Janka Porubanová


Milujem všetko, čo je odlišné a niekedy sa snažím, možno trochu paradoxne, z toho spraviť tradíciu. Synchronicita a hľadanie súladu nového so starým je pre mňa rovnaká ako dotyk dňa s nocou, ako stretnutie bežného dňa a novej reality, stretnutie dvoch extrémov, stretnutie dvoch realít. Čo ma priviedlo na cestu hľadania odpovedí na našu skrytú realitu? ..tej, ktorá vytvára obrysy našich hraníc? Moja večná túžba po hĺbke, po vnútornom naplnení a láske. Čo to vlastne je láska a ako vyzerá, aké sú jej prejavy a ako ju vieme ovplyvniť a či vôbec..? Ako ju vieme vytvoriť a do akej miery vieme ovplyvniť naše šťastie. A čo to šťastie vlastne je..? Toto je moja obrovská a hlboká motivácia na môj posun v živote. Hľadaním, skúšaním a pozorovaním sa denne približujem k niečomu čo by som mohla nazvať - odpoveď. Vnímam lásku ako radosť, ktorá vyživuje naše telo, srdce a dušu a ako citlivosť prejavenú v drobných radostiach i možno detailoch našej každodennej reality.  

Tradičné spirituálne umenia ako sú astrológia spolu s feng šuej mi priniesla náhľad na skryté svety a realitu, ktorú vnímame, ale nie je vidno, zároveň je však nosnou pre naše bytie, spokojnosť a hlboké šťastie našej duše. Sú to akési kódy, ktoré nám dávajú kľúč od vstupnej brány mostu, cez ktorý prechádzame denne zo svojich snov do našej každodennej reality. Všetko neviditeľné, ale citeľné je mi blízke, všetko skryté, ale dušou badateľné je mi vlastné. Je to môj každodenný impulz k posunu, hľadaniu a obrovskej túžbe a nádeji, že raz pochopím.


A aby som ocenila i dary našej už vytvorenej reality, tak hľadám i prostredníctvom pohľadu druhých, či už tradičnej školy a učiteľov, tak i medzi slobodnými disciplínami, všetko sa však točí okolo tvorenia kvalitnejšieho života, ohľadom princípov tvorenia lásky a pochopenia obrysov hĺbky našej duše.

Jednou z mojich dôležitých a funkčných nitiek v živom tvorení vedomého a kvalitného prúdu života je systemický prístup a metóda konštelácií.

Vo svojej práci používam jedinečné metódy z oblasti aromaterapie i petroterapie, ktorej sa profesionálne venujem takmer 15 rokov. Pred 15 rokmi som si otvorila svoj obchod v Pezinku, ktorý sa stal postupom času alternatívnym terapeutickým miestom pre mnohých zákazníkov a v súčasnosti sa úplne transformoval do podoby prírodnej lekárne s odborným poradenstvom v oblasti alternatívnej medicíny a v poslednom roku i fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Od roku 2007 v Pezinku organizujem rôzne vzdelávacie podujatia ako je Škola astrológie, numerológie a od roku 2010 skupiny so zameraním na individuálny rast a rozvoj podporené metódou rodinných konštelácií. V terajšej dobe už vzdelávacie podujatia organizujem vo svojom vlastnom vzdelávacom centre, ktoré poskytuje priestor kvalitným druhom vzdelávania, či spolupráce s inými subjektami pôsobiacimi v oblasti alternatívnej medicíny či osobnostného rastu, ako je aj ISPAK v Pezinku. Jednou zo zaujímavých podujatí pre rozvoj duševného zdravia, pre ktoré v súčasnosti centrum poskytuje priestor je i terapeutický výcvik TRE (napätie a traumu uvoľňujúce cvičenia).

Od roku 2010 pravidelne prispievam svojimi článkami o petroterapii do časopisu Vitalita.


Vzdelanie

Univerzite Komenského Bratislava - Psychológia v manažmente, Aplikovaná psychológia

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava odbor Psychoterapia a resocializácia

Viacročné štúdium v Proces-orientovanej psychológii

Systemické vzdelanie

Výcvik rodinné konštelácie  - Ján Bíly (2010)
Výcvik rodinné konštelácie a pohyby duše - Bhagat (2016)
Výcvik rodinné konštelácie - Zdenka Tušková (2016)


Iné oblasti vzdelania

Aromaterapia
Astrológia
Feng Šuej
iné...

"Láska k radosti, zdraviu a dobru mení náš svet na rajskú záhradu."