Juraj Víg


„Dosiahnutie  stredného veku, deti odchádzajú z domu a zakladajú si vlastnú rodinu. To sú najčastejšie životné momenty, kedy ľudia objavia rodinné konštelácie. ... a niektorí sa ku nim dostanú výrazne skôr.“ povedala Iveta Apine na výcviku systemických konštelácií a s úsmevom pozrela na mňa.  


Vyštudoval som marketingovú komunikáciu (VŠ) a grafický dizajn (SŠ). Toto formálne vzdelanie je ale len malou súčasťou tém, v ktorých sa aktívne pohybujem.

Som lektor a facilitátor v organizácii Otvorená Hra. Pomáhame jednotlivcom, tímom aj celým organizáciám otvoriť ich potenciál, spoznať seba samých, budovať autentické vzťahy a vďaka tomu s radosťou chodiť do práce a žiť spokojnejší život.


Pôsobím aj ako školiteľ pre národné a medzinárodné projekty v IUVENTA - Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ (Európsky zbor solidarity)

Som klasický – vizuálny – pohybový – a systemický facilitátor.

Sprevádzam ľudí pri ich budovaní vzťahu so sebou samými aj svojim okolím.

Systemické konštelácie - a princípy - využívam ako ďalší nástroj vzdelávania a rozvoja. Aplikujem ich na školeniach jednotlivcov aj tímov.

Na desiate narodeniny som dostal moje prvé vykladacie karty. To, čo bolo vtedy pre mňa zábavnou hrou, sa stalo jedným z mojich nástrojov.  Prepájam metódy, ktoré ľuďom umožňujú preskúmať ich tému z rozličných perspektív. Mimo „tradičnej“ psychologickej tak prichádzajú na scénu aj systemická a spirituálna perspektíva.Ako vizuálny facilitátor som autorom ilustrácií v knihe: Princípy systemickej práce. 

Vzdelanie

Marketingová komunikácia a marketingový manažment

Grafika digitálnych médií – Grafický dizajn


Systemické vzdelanie

Výcvik systemických konštelácií  - ISPAK (2020)

Iné vzdelanie

Leaders of Embodied Organizing - Universal Partnership, New York (2019) 

Vzdelávanie facilitátorov - Španielsko (2015), Slovinsko (2016)