Juraj Víg


„Dosiahnutie  stredného veku, deti odchádzajú z domu a zakladajú si vlastnú rodinu. To sú najčastejšie životné momenty, kedy ľudia objavia rodinné konštelácie. ... a niektorí sa ku nim dostanú výrazne skôr.“ povedala Iveta Apine na výcviku systemických konštelácií a s úsmevom pozrela na mňa.  


Som klasický – vizuálny – a systemický facilitátor a kouč pre firmy aj jednotlivcov.

  • Pracujem v spoločnosti Otvorená Hra, kde zvyšujeme hodnotu firiem cez otvorenosť a ľudskosť. Spoločne sprevádzame lídrov a tímy k autentickému dnešku.

  • Doplnkovo pôsobím ako školiteľ pre národné a medzinárodné projekty v NIVAM, sekcia: Národná agentúra Erasmus+ a EZS, aj ako vizuálny facilitátor pre Radu Európy.

  • Systemický prístup aj konštelácie využívam ako ďalší nástroj vzdelávania a rozvoja. Aplikujem ich na školeniach lídrov, tímov aj pri sprevádzaní “boardov” a pracovných skupín.

Ako vizuálny facilitátor som autorom ilustrácií v knihách:

  • Princípy systemickej práce – pre koučing, poradenstvo a prácu s konšteláciami

  • Tímy… príbeh lásky

Som autorom dlhodobého rozvojového programu pre komunitných organizátorov v občianskom aj organizačnom prostredí: coLAB

… a spoluautorom dlhodobého rozvojového programu autentického líderstva Večerná škola (Otvorená Hra).


Vzdelanie

Marketingová komunikácia a marketingový manažment

Grafika digitálnych médií – Grafický dizajn


Systemické vzdelanie

* Systemické konštelácie 2020 (iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová, Bibi Schreuder, Nana Krüger)
* Systemický koučing a poradenstvo 2022 (iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová)
*Systémová dynamika v organizáciách 2024 (iSPAK - Iveta Apine, Helena Bednařík-Ballová, Marion Latour)

*Systemic interventions in teams 2024 (Dees van de Hoef, Jan Jacob Stam)

Iné vzdelanie

Leaders of Embodied Organizing - Universal Partnership, New York (2019) 

Vzdelávanie facilitátorov - Španielsko (2015), Slovinsko (2016)
Training of Visual Facilitators 2016 (Slovinsko)