Systemické konštelácie

Bratislava

Pravidelné konštelačné stretnutia v kombinácii Helena Bednařík Ballová a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.

* Keď niečo v živote, v práci, vo vzťahoch nesedí.
* Opakuje sa mi čosi, čo si neviem vysvetliť. A čo už opakovať nechcem, lebo to bolí/zraňuje…
* Neviem sa v nejakom mojom procese pohnúť ďalej (zdravotne, vzťahovo, rodinne, v zamestnaní).
* Nerozumiem svojmu vlastnému konaniu a emóciám.

Všetko toto a mnoho iných dejov naokolo dokážu presvetliť SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE.
S láskou a zo srdca POZÝVAME…

Náš 4-hodinový praktický workshop je určený pre každého-kto má alebo nikdy nezažil túto skúsenosť.

Trnava

Pravidelno / nepravidelné stretnutia v Trnave v láskavom priestore Janky Jančovičovej, kde ponúkame kombináciu Systemických konštelácií a metódy LIP (Life Integration Process).

Prečo táto kombinácia?
Aby ste si mohli vybrať, alebo si nechať  odporučiť, čo by bolo pre náhľad do vášho "problému" v danej chvíli najefektívnejšie.
Je vhodný pre každého, kto:
- si chce vyskladať svoju vlastnú konšteláciu,
- chce zažiť pocit aké je to byť ich súčasťou,
- rieši v súčasnosti nejaký problém, na ktorý sa potrebuje pozrieť z nadhľadu,
- cíti potrebu pochopiť prečo sa mu opakujú v živote stále tie isté témy,
- aký súvis to má s jeho prenatálnym štádiom vývoja, ranným detstvom, pubertou, dospelosťou a ako pochopením tohto obdobia získa úplne nový pohľad na danú tému a tým aj častokrát vyrieši svoj problém.