Pavol a Mária Korčekovci


V roku 1996 sme založili vzdelávaciu agentúru ModernaBrain. Poslaním agentúry je odovzdávať aktuálne informácie a rokmi nazbierané skúsenosti a „pomáhať ľuďom stať sa lídrami v každej oblasti ich života“. Vízia v duchu „celý náš život je výzva k rastu“ nás podnecuje neustále hľadať nové informácie. Cieľom je „spokojný a sebavedomý človek“ s pevným zámerom vo svojom osobnom i profesionálnom živote.

Informácie o nás nájdete aj na www.korčekovci.sk.

 

Pavol Korček


   „Celý seminár, tréning „typológie podľa čŕt tváre bol výborný“, ale ten záver – konštelačné rozostavenie, to bolo vynikajúce. Pochopil som, kde je podstata problému, prečo jedna časť riadenia nefunguje, a predovšetkým ako môžem situáciu okamžite zmeniť“, týmito slovami, pred mnohými rokmi, zakončil seminár Holger, objednávateľ školenia pre top manažérov a ich vrchný šéf. 

   Pre mňa to bol signál – to je to „pravé orechové“. Akčná, rýchla, jednoduchá metóda s okamžitým výsledkom.       

   Dlhodobý vzťah k filozofickým a medicínskym oborom, predovšetkým k psychológii, sociológii a neurobiológii zmenil moju profesionálnu kariéru. Intenzívnym vzdelávaním som sa stal jedným z prvých absolventov – facilitátorov a lektorov metódy Three In One Concepts na Slovensku, známe ako kineziológia.

   Bohaté empirické skúsenosti z lektorovania a koučovania som si doplnil bakalárskym štúdiom, na Univerzite Palackého v Olomouci a magisterským štúdiom na Univerzite J. A. Komenského v Prahe, v odbore andragogika.

   Som lektor, kouč a špecializujem sa na systémy, teóriu systémov, dynamickú rovnováhu, komplexnosť, metódu organizačných a rodinných konštelácií, typológiu osobnosti, kreativitu a najnovšie výskumy v oblasti mozgu a aplikáciu výskumov do manažérskej praxe. Prioritu majú organizačné konštelácie, kineziológia a typológia osobnosti podľa čŕt tváre.

   A môžem sa pochváliť, v profesionálnej sfére sú to stovky seminárov, tréningov, prednášok, stovky rodinných i organizačných konštelačných rozostavení a tisíce poradenských, terapeutických a koučovacích hodín venovaných našim klientom.

Mária Korčeková

   
Prácu, ktorú robím, robím s nadšením a láskou. Učím  štyridsaťsedem  rokov a som na to hrdá. Dvadsať rokov som učila deti, zvyšný čas dospelých. Mám radosť, keď môžem byť pri tom, keď ľudia menia svoje životy a prekročia vlastné tiene. V roku 2007 som vytvorila osemdielny cyklus víkendových stretnutí len pre dámy „Zrodenie Venuše“ s využitím motivačných, kineziologických a konštelačných techník. „Zrodenie Venuše“ je zábavná cesta, ktorú prejdeme v chránenom prostredí čistej ženskej energie. So smiechom, niekedy so slzami, ale s ľahkosťou. Zbavíme sa obmedzujúcich presvedčení a vzorcov správania. Zobudíme v sebe múdrosť, krásu, lásku, zmyselnosť i vášeň bez ohľadu na vek. Staneme sa „Venušami“, ktoré využijú dary, ktorými nás obdarila príroda k tomu, aby sme našli cestu k mužskému srdcu a vytvorili dokonalý pár. Zrodenie Venuše nám pomôže nájsť harmóniu
v každom vzťahu.

   Na konštelačných seminároch vytváram rodinné hniezda, kde ľudia v bezpečí riešia nielen svoje trápenia, ale hovoria aj o svojich úspechoch a osobných víťazstvách. Okrem konštelačných techník využívam výchovné metódy Marie Montessori a kineziologické techniky Three In One Concepts, ktoré som niekoľko rokov prednášala a vďaka ktorým odstraňujem problémy s učením, písaním, čítaním a koncentráciou u detí.

   Vo svete profesionálneho biznisu, od roku 1996, som lektorka, koučka, terapeutka, konzultantka a špecialistka na témy ženský leadership, ženy v biznise, organizačné a systemické konštelácie. V mojom portfóliu nájdete semináre „Typológia osobnosti podľa čŕt tváre“, komunikačné a predajné techniky, „Syndróm vyhorenia, protistresové techniky a relaxačné cvičenia“, „Teamspirit“. A tiež seminár, ktorým som začínala, seminár naplnený hrami s oblečením, farbami, šminkami, mejkapmi, vôňami, tréningovým stolovaním banketu, pracovných obedov, rautov či čaše vína „Budovanie profesionálneho imidžu“, seminár, ktorého hlbokú podstatu som plne pochopila na konštelačných zákonitostiach.

   Venujem sa vzdelávaniu dospelých, life koučingu, kariérnemu poradenstvu. Používam interaktívne formy s holistickým pohľadom na klienta. Citlivo vnímam etnické a kultúrne korene jedinca zo systemického aspektu postavenia jednotlivca v organizácii a spoločnosti.      

   Môžem sa pochváliť cenou „Podnikateľka Slovenska 2008“.

   A som aj milujúcou babičkou mojim dvom vnukom a trom vnučkám.