Proces životnej integrácie

Life Integration Process (LIP)

15.jún 2024 (sobota) 10:00 - 17:00
Proces životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) je metóda vyvinutá Wilfiredom Nellesom, ktorá rozdeľuje život človeka na 7
fáz:

  1. Obdobie od splodenia do narodenia
  2. Detstvo
  3. Puberta
  4. Dospelosť
  5. Zrelosť
  6. Staroba
  7. Smrť

Zámerom metódy je skúmanie predchádzajúcich období života a ich integrácia. Na rozdiel od konštelačnej práce, kde skúmame vzťahy s inými ľuďmi, miestami a udalosťami, tak v tomto procese skúmame vzťah samého k sebe. A to z postoja dospelého človeka TU a TERAZ. Práve vďaka integrácií jednotlivých období a akceptovaní reality takej aká bola v jednotlivých obdobiach života: pred narodením, počas detstva a puberty je možné uvoľniť napätie, ktoré môžeme vnímať v dospelom veku.

V rámci tohto ozdravujúceho procesu nazriete do skorších fáz svojho života sami na seba ako na nenarodené dieťa, dieťa, aj tínedžera. Ide o jedinečný a mimoriadne emotívny zážitok, prostredníctvom ktorého pochopíte, ako vás ktorá životná etapa formovala a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes. Vďaka takémuto zážitku dokážete odhalíť svoj potenciál, svoju životnú víziu.

Lektorka:
Helena Bednařík Ballová sa venuje konšteláciam a systemickému prístupu viac ako 15 rokov a metódu LIP mala možnosť sa učiť a skúmať hneď v období jej vzniku so samotným autorom Wilfriedom Nellesom. Od roku 2016 prinášala túto metódu na Slovensko vďaka Nane Krüger (Berlín) a tak pokračovalo jej intenzívne štúdium tejto metódy. Aby malo možnosť zažiť túto jedinečnú metódu čo najväčší počet ľudí, zaradila ku konštelačnej práci, systemickému koučingu aj LIP ako ďalší užitočný nástroj pre ľudí, ktorí sú otvorení spoznávaniu života a seba samého cez zážitok. 

Termín a miesto konania:


15.jún 2024 (sobota) 10:00 - 17:00

Bratislava

Cena:


150 € (bez DPH)
115 € 
(bez DPH) pre členov iSPAK

Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať na info@ispak.sk