Proces životnej integrácie

Life Integration Process (LIP)
Proces životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) je metóda, ktorá bola vyvinutá Wilfiredom Nellesom a rozdeľuje život
človeka na 7 fáz:
  1. Obdobie od splodenia do narodenia
  2. Detstvo
  3. Puberta
  4. Dospelosť
  5. Zrelosť
  6. Staroba
  7. Smrť

Zámerom metódy je skúmanie predchádzajúcich období života a ich integrácia. Ide o špecifický konštelačný formát kde skúmame vzťah samého k sebe. A to z postoja dospelého človeka TU a TERAZ. Na rozdiel od konštelačnej práce, kde skúmame vzťahy s inými ľuďmi, miestami a udalosťami.

Práve vďaka integrácií jednotlivých období a akceptovaní reality takej aká bola v jednotlivých obdobiach života: pred narodením, počas detstva a puberty je možné uvoľniť napätie, ktoré môžeme vnímať v dospelom veku. Lebo až v dospelm veku dokážeme integrovať to, čo nebolo možné integrovať v predchádzajúcich obdobiach našeho života.

V rámci tohto ozdravujúceho procesu nazriete do skorších fáz svojho života sami na seba ako na nenarodené dieťa, dieťa, aj tínedžera. Ide o jedinečný a mimoriadne emotívny zážitok, prostredníctvom ktorého pochopíte, ako vás ktorá životná etapa formovala a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes. Vďaka takémuto zážitku dokážete odhalíť svoj potenciál, svoju životnú víziu.


WILFRIED NELLES O PROCESE ŽIVOTNEJ INTEGRÁCIE (LIP - LIFE INTEGRATION PROCESS):

Ako prvé tu, na rozdiel od rodinných alebo systemických konštelácií, nejde o vzťahy k druhým ľuďom alebo miesto a rolu v skupine (systému), ale čisto a len o jedntlivca a jeho vnútorný postoj samého k sebe, ku svojej minulosti z perspektívy TU a TERAZ.

Ako druhé sú zástupcovia v konšteláciách LIP pridelené pevné miesta, ktoré nesmú opustiť. Tieto miesta vyplývají z mojej teorie o vývoji ľudského vedomia a v popísaných (7) stupňoch života a vedomia. Zástupcovia tu reprezentujú nenarodené dieťa (stupeň 1), dieťa (2) a dospievajúceho (3). Klient sám stojí na mieste dospelého (4). To je vonkajší formát. 

Rozhoduje však psychologický uhol pohľadu, z ktorého je táto forma použitá. Tento pohľad je nový a odlišný od takmer všetkých terapeutických metód. Ako prvé je to založené na pochopení, že náš život a všetko, čo sa v ňom stalo (takže naša osobná minulosť i minulosť nášho pôvodu a rodiny), je úplne bez akejkoľvek alternatívy, a že je to teda v zmysle tohto všetkého „správne“ tak, ako to je a ako to bolo. Ako druhé sa riadime poznaním, že minulosť neexistuje – okrem v našej hlave. Iba si ju konštruujeme. Jednoducho nie je! Minulosť je to, čo pominulo, a keď to pominulo, tak už to neexistuje. Všetko, čo existuje, je TEARAZ. V LIP-e nejde o žiadnu teóriu, ale o dôslednú praktickú prácu, čo môže byť bezprostredne vidieť a prežiť vo vzťahu k vlastnému životu. Všetka pozornosť je zameraná na TERAZ, na uvidenie a prijatie toho, čo je. Pozeráme sa sice na predchádzajúce stupne života, ale len tak, že to, čo sa ukáže, zvnútorníme (to znamená, že to prijmeme do vnútra bez snahy zmeniť). Príčina problémov nie je videná v samotných udalostiach, ale len a len v tom, aký k nim máme postoj teraz. Preto pracujeme iba s Teraz. Nenarodené dieťa, dieťa a dospievajúci sú ponechaní takí, akí boli, ich minulosť je ponechána taká, aká bola – bez ľutovania, bez výčitiek, bez ľútosti, bez hanby. Keď to takto dodržíme, tak sa upokojí a úplne uvoľní. A tým sa uvoľní i napätie v dospelom klientoovi a dostane sa do súznenia sámého so sebou, taký, aký je dnes a so všetkým, co ho sem priviedlo. Tím sa uvoľní neuveriteľná sila, ktorá keď sa začne rozpúšťať, vedie do hlbokej radosti a pokoja. Zároveň sa klient dostane do kontaktu s tým, čo je v ňom zasadené ako (duševné) semienko: so svojím úplne vlastným, pôvodným potenciálom, a uvoľní sa aj cesta k jeho rozvíjaniu.“

Tu nájdete zaujímavé video s Wilfriedom Nellesom
https://youtu.be/6TZmuxuOC9Q

Veľa z jeho kníh je preložených do češtiny a kniha, ktorá popisuje práve LIP -  "Život nemá zpátečku"
https://www.martinus.sk/authors/wilfried-nelles

Lektorka:
Helena Bednařík Ballová sa venuje konšteláciam a systemickému prístupu viac ako 15 rokov a metódu LIP mala možnosť sa učiť a skúmať hneď v období jej vzniku so samotným autorom Wilfriedom Nellesom. Od roku 2016 prinášala túto metódu na Slovensko vďaka Nane Krüger (Berlín) a tak pokračovalo jej intenzívne štúdium tejto metódy. Aby malo možnosť zažiť túto jedinečnú metódu čo najväčší počet ľudí, zaradila ku konštelačnej práci, systemickému koučingu aj LIP ako ďalší užitočný nástroj pre ľudí, ktorí sú otvorení spoznávaniu života a seba samého cez zážitok.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať na info@ispak.sk