Eva Baluchová
telefón: +421 907 737 113
e-mail: eva@ispak.sk
web: https://ispak.sk/

Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovenku

Miesto pre rozvoj Vašej systemickej inteligencie

Miesto pre rozvoj Vašej systemickej inteligencie

miesto pre rozvoj Vašej
systemickej inteligencie