Maľovaním k sebapoznávaniu a uvoľneniu emócií

zážitkové workshopy


Každý z nás prežívame rôzne emócie. Výživné i tie, ktoré nás o výživu oberajú. Niektoré sú však tak významné, že sa nám zamotajú v systéme. Niekedy sa nám zapúzdri srdce. Prežité utrpenie nám zabráni v šťastí, zdraví, úspechu, či schopnosti ľúbiť. Tento worshop napomáha k (seba)pochopeniu, uznaniu. Krok po kroku harmonizujeme vzťah k sebe. Od nášho sebaobrazu a od toho ako sa cítime sa z výraznej miery odvíja pohľad na preživanú realitu, ktorej každodenne čelíme. Naše vzťahy, to čo sa "nám deje" a podobne.

Obsah workshopu:
Viola Texier vás bude sprevádzať pri vyjadrení, toho čo sa pýta byť vyjadrené, biele plátno pred vami a možnosť pracovať s farbami a technikami, ktoré sú dôležité práve pre jedinečnosť situácie. Nie je potrebné mať žiadne predchádzajúce maliarske či kresliace zručnosti. Imaginácia je sprostredkovateľkou medzi svetom hmotným, fyzickým aj duchovným. Túto schopnosť má každý človek, i keď každý jedinec je fantáziou obdarovaný v inej miere. V kombinácii s metódou systemických konštelácií v priestore dotvoríme to čo potrebuje svoje miesto pre integráciu, uvoľnenie, toho čo potrebuje byť videné, či povedané.  
• Maľovanie obrazu pre otvorenie intuície, kreativity, spontánnosti a pre uvoľnenie emócií
• Pohľad/náhľad na dynamiku emócií, vzťahu k sebe k blízkym

O metóde Systemických konštelácii:
Stavanie rodinných, firemných či pracovných, vzťahových, zdravotných systémov umožňuje v praxi účinne odkrývať skryté vzorce, bariéry a napomáha tak prirodzene porozumieť, usporiadať, či zmeniť to čo práve pre seba potrebujeme. Posúva náš pohľad často od ilúzii k realite, bezpečne, keď sme pripravení a máme záujem ju vidieť. Táto metóda rešpektuje "dávkovanie" zmien v našich životoch. Bezpečne a s úctou nám ponúka nahliadnuť na vlny skutočností, ktoré nami hýbu.
Vďaka systemickému prístupu môžu nastať posuny v rôznych témach pracovných i súkromných. Vzťahy s partnermi, rodičmi, deťmi, kolegami či klientami, ktoré nás zásadne ovplyvňujú. Tak isto náš zdravotný či psychický stav. Spolupráce a riešenie problémov každodennosti. Tento prístup vnímam ako jedinečný, pravdivý, prekračujúci hranice našej reality, nášho času a dotýka sa samotného jadra veci. Jadro ktoré nesieme v hlbších vrstvách.Vedomé myslenie je len zlomkom toho, čo sa deje v našom mozgu, a že môže byť mimoriadne obmedzené. Celok zahŕňa totiž i šírku nevedomého, ktoré prebieha v pozadí a determinuje väčšinu nášho správania. Ak sa čo i len časť nevedomého "premiestni" do vedomého, nastáva pohyb. Ten, ktorý si pre seba a svoje vzťahy prajeme.
Metóda konštelácií tak vytvára priestor pre ZMENU vnútorného obrazu a tým pôsobí a zmena môže nastať vo všetkých našich systémoch (rodine, firme, v tíme....)

Limitovaný počet miest, max. 4 účastníci

Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať na 0907789226 alebo violatexier@gmail.com

Lektor:

Seminárom sprevádza Mgr. Viola Texier, certifikovaná profesionálna koučka a facilitátorka systemického prístupu.
https://www.linkedin.com/in/viola-texier/
https://violatexier.wixsite.com/website/about-me

Cena:

cena kurzu 160€ 
V cene je zahrnutá facilitačná práca lektorky, materiál: profi plátno 50x60, ktoré si odnesiete domov a neprchavý zážitok, ktorý trvá.