Mariana Dachová


Matka, pozorovateľka, systemická koučka, manažérka, lingvistka

Vyrastala som v maďarsko-slovenskej rodine. Od malička som mala možnosť pozorovať, ako fungujú rozmanité systémy a odlišnú realitu dvoch susedných národov, Maďarov a Slovákov. Vďaka mojej zmiešanej rodine za cudzie jazyky a pozorovací talent! Po ukončení štúdia kultúrnej antropológie, najmä v období, keď som žila s rodinou vo Švajčiarsku a v Indonézii som sa venovala odbornému kulturologickému výskumu. Dlhé roky som pôsobila v medzinárodných firmách, kde som vždy mohla využiť svoj špecifický prístup ku multikultúrnej komunikácii. Intuitívne rozvíjam zásadné (po starom soft) zručnosti u seba a svojich tímov.

Som iniciátorkou slovenskej konštelačnej platformy.

Moje dve dospelé deti sú pre mňa trvalou inšpiráciou a zdrojom učenia.

Ponúkam individuálne konzultácie aj skupinové semináre na témy esenciálnych zručností, kariérneho a osobnostného rastu.

Budujem mosty medzi zdanlivo protikladnými a neviditeľnými brehmi rieky vášho života.


Vzdelanie


Filozofická fakulta Karlovej Univerzity


Systemické vzdelanie
Výcvik systemických konštelácií Jan Bílý (2015/16)
ICF Certified Business Coaching Training (2016/2017)
John Whittington Coaching Constellations Training (2016/2017)