Nina Menkynová


Od roku 2016 fungujem pod vlastnou značkou “Nina Menkynova” a pôsobím ako koučka, terapeutka a lektorka. Zameriavam sa najmä na oblasť vzťahov, facilitáciu konfliktov, sprevádzam ľudí ich transformačnými obdobiami. Pre business/korporátny svet vytváram tréningy nadstavbovej komunikácie, rozvoja soft-skills, manažovania zmien či práce s mocou. Pracujem s programom “Empowered leaders” zameraným na rozvoj tém súvisiacich s autentickým líderšipom.

Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti manažment konzultingu ako hĺbkovo orientovaný konzultant zameraný na posudzovanie a rozvoj potenciálu u manažérov na vysokých pozíciách.

Vzdelanie


Mám ukončenú fázu I.v proces-orientovanej psychoterapii. V rodinných konšteláciách som opakovane certifikovaná vo výcvikoch u Zdenky Tuškovej, Čeňka Roseckého. Som absolventkou firemných konštelácii v rámci Hellinger Institut Nederland. Mám absolvované semináre u Jana Bílyho, Antona de Kron-a, Nany Kruger a ďalších. Systemický prístup aktívne využívam v terapiách, aj ako súčasť koučovacích techník.

Mám ukončené vzdelávanie v oblasti individuálneho a tímového koučingu v ICF a Business Coaching College.

Som aktívna v publikačnej činnosti, pravidelne prispievam do periodika Moja Psychológia.