Renata Kreheľová


Volám sa Renáta Aruna Kreheľová. Systemickej práci sa venujem od roku 2011, kedy som po absolvovaní výcviku a doplňujúcom vzdelávaní (ktoré mimochodom prebieha neustále) začala pracovať s klientami na Michalskej ulici v Starom meste. Som hľadač a alchymista, ktorého otázky jeho vlastného života priviedli ku hľadaniu odpovedí s túžbou rozpoznať to esenciálne, čo utvára náš život a dáva mu hlboký zmysel. Všetko, čo som na svojej životnej ceste stretla ako podporujúce pre seba,  odovzdávam ďalej svojim klientom. Moja práca sa zakladá okrem kontinuálneho vzdelávania sa na energii skúsenosti.

Poskytujem individuálne poradenstvo, párové terapie a vediem skupinovú prácu. Rada pracujem s témami, ktoré rezonujú v kolektívnom poli, zároveň sú prítomné v mojom vlastnom živote a tvorím tématické stretnutia, kde okrem dynamiky a systemiky procesov ponúkam klientom aj veľa seba- poznávacích cvičení, vďaka ktorým získavajú vlastný zážitok a integráciu na všetkých úrovniach bytia. Spomeniem niektoré stálice: Matka a Syn, Ako vyrásť zo svojej detskej izby, Sila Ženy, Žena v Dôvere, Vzťahová Alchýmia. Rada konštelujem sny, ktoré nám prinášajú autentické zdelenia z nášho pod-vedomia, pracujem so symbolmi (jazyk duše), archetypmi a hlbinou imagináciou. To všetko sú nástroje, ktoré umožňujú klientovi nachádzať vlastné odpovede a robiť vlastné autentické rozhodnutia.

Som certifikovaný praktikant Aura-Soma celostnej terapie, ktorá nám spotredkúva seba-poznanie pomocou farieb. Zároveň som certifikovaný Aroma-Expert s desaťročnou praxou, kedy vďaka aroma-terapii mám k dispozícii účinnú vibračnú medicínu pre podporu klientov a ich procesov.

Piliermi mojej práce sú celostný prístup (systemika a dynamika, Aura-Soma, Aroma-Terapia, Tarot, Sny a Hlbinná imaginácia, Body-Soul a práca s telom), energia skúsenosti a dôraz na prehlbovanie emočnej zrelosti, komunikačných schopností a zdravých vzťahových väzieb mojich klientov, ako aj  mojich vlastných. Je to súhrn základných životných dovedností, ktoré by mali byť súčasťou každého životo-schopného vzdelávania a výchovy.

VzdelanieSystemické vzdelanie

* Výcvik rodinných konštelácií - Zdenka Tušková (ČR) (2011-2013)
* Systemika a Aura-Soma - Margit Wacker (2015)

Iné vzdelanie

* Aura Soma celostná farebná terapia - Marianne Mikkelsen (2012-2015)
* Škola Života-Tarot - Petra Rauferová (2016-2018)
* Aromaterapia a 4 živly - Monika Véghová (2018-2020)

Od septembra 2019 pracujem na Klincovej ulici 20 v Bratislave v Komunitnom centre Hagia Sofia.