Najväčšou výzvou vo výchove a vzdelávaní je, ako vhodne reagovať na správanie detí


ONLINE:
19.novembra 14:00 - 18:00
20.novembra 10:00 - 13:00 a 15:00 - 18:00


Výzvy vo výchove? Alebo ako vhodne reagovať na správanie sa detí z pohľadu systemiky.

Byť rodičom je jedna z najnáročnejších a zároveň aj najkrajších úloh v živote. V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych prístupov k výchove detí a k rodičovstvu a my by sme Vám radi ponúkli pohľad na rodičovstvo zo systemickej perspektívy formou worshopu s Bibi Schreuder

Koľkí z nás zažívajú na sebe alebo u detí zvláštnosti v správaní, ktoré si nevieme vysvetliť? Alebo správanie, ktré je "nelogické" v určitej situácií.

Veľmi často pri zvláštnom, opakovanom a nevysvetliteľnom správaní ide o vzorec, ktorý je nositeľom záťaže od našich predkov. Často vzorec, ktorý kedysi našim starým rodičom pomohol prežiť, ale nám už neslúži. 

Cez neustále znovu-žitie tohto zvláštneho vzorca potomkami v danom rode, ktorým to už ale nepatrí, systém upriamuje pozornosť na niečo, čo bolo zabudnuté, kedysi vylúčené alebo neuznané. 

Nedá sa hľadať logika, kde a cez koho sa v systéme tieto vzorce prejavujú. V bežnom živote ich vnímame ako symptómy, problémy v správaní, prekážky…. Niektoré deti prechádzajú životom ako deti šťasteny a iné, zdá sa, nesú záťaž celého rodinného systému na svojich ramenách.

Môže byť veľmi nápomocné, pozrieť sa správanie ako také, nezávisle od dieťaťa. Dieťa sa tak väčšinou nespráva zámerne! Cez toto správanie si systém akoby náhodne toto dieťa “prenajal/požičal”, aby poukázal na to, že niečo v ňom chýbalo/alebo nenašlo svoje miesto. 

Čo je teda systemický návod, ak chceme zvláštnostiam v správaní dieťaťa zabrániť a pomôcť?

Otázka a smer hľadania znie: “Komu/čomu nebolo dovolené, aby patril do systému v minulosti?”.

Spôsob nie je v naprávaní minulosti. Vieme však uznať fakty a to, čo sa stalo. A to tak, AKO sa to stalo a ako to VTEDY bolo potrebné. Lebo len vďaka tomuto, že naši predkovia prežili, sme nažive my!

Uznanie všetkého, čo bolo a nesúdenie je systemická cesta pomoci, ktorá posiľňuje celý systém a následne môže energia voľne plynúť a nám sa žije “akoby ľahšie”.  

Ukážka z online semináru - odpoveď na otázku:

Počas tohoto workshopu sa dá naučiť:

  • Ako súčasný systém často pripomína neuznané veci z minulosti a ako to rozpoznať.  
  • Priamym stavaním konštelácií sa pozrieť na konkrétne prípady problémov v učení, alebo problémového správania u detí. Tým účastníci získajú vhľady ako sme všetci prepojení s históriou našich systémov.  
  • Ziskom z workshopu bude iný pohľad na problémy pri učení a správaní sa detí, iná perspektíva a nástroje, ako sa s nimi vysporiadať.

Pre koho je workshop určený?

  • Workshop pre rodičov, učiteľov a tiež dospekých s ADHD, alebo s dyslexsiou či inými poruchami učenia/správania.  
  • Facilitátorov a všetkých, ktorých tieto témy zaujímajú.
  • Pre všetkých, ktorí chcú priniesť konkrétne prípady zvláštneho správania a problémov s učením (vrátane autizmu, prípady častých rodinných hádok a bojov, alebo napríklad aj problém s matematikou).
  Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať na info@ispak.sk.

Tím:


Bibi Schreuder (Holandsko) - lektor


Nina Menkynová (Slovensko) - moderátor

Helena Ballová (Slovensko) - organizátor / preklad


Cena:

150€
zvýhodnená cena 130€ pre členov iSPAK