V posledných rokoch narastá záujem o aplikáciu systemickej teórie v organizáciách po celom svete nielen v osobnej rovine, ale aj z pohľadu firiem a rôznych systémov. To nás vedieť k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť správne používanie základných techník tejto výnimočnej metódy pod hlavičkou iSPAK a s lektormi Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku, ktorého zakladateľom je Jan Jacob Stam so svojou manželkou Bibi Schreuder.

Chceme zdieľať vedomosti a skúsenosti rôznych lektorov, ktorí pracujú na tomto poli, tak aby si každý vedel nájsť vlastnú cestu cez uvedomenie si vlastných postupov a dosiahnutých výsledkov. Cieľom je poskytnúť nový druh perspektívy a jasnosti v práci vďaka použitiu základných princípov systemickej práce a zároveň napojenie na široký medzinárodný pohyb v tejto oblasti, kde profesionáli z rôznych disciplín neustále prinášajú nové postupy práce.

Tento tréningový kurz je rozdelený do 4 modulov, každý modul trvá 4 dni.

Pre koho je kurz určený:

  • pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách, alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií,
  • pre majiteľov firiem, manažérov, riaditeľou,
  • konzultantou, kouočou, manažéroou HR, trénerou, kouči, a pod… 
  • pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií.

TERMÍNY & CENA:

Modul I.
27.-28.01. 2023 10:00 - 17:30 offline
10.-11.03. 2023 10:00 - 17:30 offline
Modul II.
19.-20.05. 2023 10:00 - 17:30 offline
23.-24.06. 2023 10:00 - 17:30 offline
Modul III.
14.-15.07. 2023 10:00 - 17:30 offline
15.-16.09. 2023 10:00 - 17:30 offline
Modul IV.
20.-21.10. 2023 10:00 - 17:30 offline
12.-13.01. 2024 10:00 - 17:30 offline

Cena: 3.200€ bez DPH (3.840€ s DPH)
Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul 800€ bez DPH (960€ s DPH), bez navýšenia ceny.

Absolventi Výcviku systemický koučing a poradenstvo (iSPAK) a Zakladný výcvik rodinných konštelácií (iSPAK) majú zľavu 500€ bez DPH.
Absolventi Výcviku systemický koučing a poradenstvo pre pokročilých (iSPAK) majú dodatočnú zľavu 500€ bez DPH.

V cene je počas kurzu zahrnuté aj drobné občerstvenie, káva, čaj.....