V posledných rokoch narastá záujem o aplikáciu systemickej teórie a organizačných konštelácií po celom svete.

Systemický prístup podľa Berta Hellingera v oblasti rodín a organizácií rýchlo vzbudil celosvetový záujem. Vo viac ako 25 krajinách konzultanti, kouči, terapeuti a lektori rodinných a organizačných konštelácií pracujú s metódou Berta Hellingera.


Vývoj v tejto oblasti vedie k odhaľovaniu nových ciest ako analyzovať rast, rozvoj a úspech biznisu. Vďaka organizačným konšteláciám je možné odhaliť skryté dynamiky, ktoré sú prítomné v organizáciách. Dosiahnu sa jednoduchou a priamou cestou, tak aby ju všetci členovia organizácie vedeli rozpoznať. Komplexné problémy, ako organizačná štruktúra, leadership alebo skutočné a primerané ocenenie zamestnancov, môžu mať veľmi jednoduché riešenia.

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť správne používanie základných techník tejto výnimočnej metódy pod hlavičkou a s lektormi Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku, ktorého zakladateľom je Jan Jacob Stam so svojou manželkou Bibi Schreuder.

Chceme zdieľať vedomosti a skúsenosti rôznych lektorov, ktorí pracujú na tomto poli, tak aby si každý vedel nájsť vlastnú cestu cez uvedomenie si vlastných postupov a dosiahnutých výsledkov. Cieľom je poskytnúť nový druh perspektívy a jasnosti v práci vďaka použitiu základných princípov a zároveň napojenie na široký medzinárodný pohyb v tejto oblasti, kde profesionáli z rôznych disciplín neustále prinášajú nové postupy práce.

Tento tréningový kurz je rozdelený do 4 modulov, každý modul trvá 4 dni.

Cieľ tréningu

Cieľom tréningu je si čo najjasnejšie osvojiť systemickú prácu a účastníci sa budú zameriavať hlavne na:

 • Budovanie svojho pohľadu z fenomenologistického hľadiska na rozvoj organizácie.
 • Rozvíjanie vedomej práce na systémických otázkach vo všeobecnosti a v organizácií.
 • Trénovanie použitia nástrojov systemického prístupu v rozvoji organizácií, konzultantskej práci a v denno-dennej praxi.
 • Ako viesť organizačné konštelácie.

Tréningový program

Počas tréningu budú účastníkom poskytnuté základné teoretické a technické zdroje na to, aby vedeli viesť konštelácie. Zároveň bude hlavným zameraním sa naučiť ako viesť konštelácie, preto bude veľká časť času venovaná praxi v menších alebo väčších skupinách s dohľadom lektora s cieľom naučiť sa a rozvíjať použitie systemickej perspektívy, ale zároveň pozorovať a vyladiť svoj vnútorný postoj. Systemická prespektíva a postoj lektora (facilitátora) je jeden z najdôležitejších elementov tréningu.

Počas tréningu sa bude pracovať na vedomostiach, skúsenostiach a pochopení základných princípov a pozadia systemickej práce.

Účastníci budú priebežne prechádzať jednotlivými rolami (kouč, klient, lektor (facilitátor), zástupca, asistent), ako aj jednotlivými stupňami priebehu vedenia konštelácie a tréneri ich budú sprevádzať jednotlivými krokmi.

V procese učenia sa, môžu vyplávať rôzne osobné príbehy, na ktoré bude vždy vyhradené popoludnie, aby sa im mali možnosti účastníci venovať.

Kto sa môže zúčastniť

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s pr8cou v organizáciách, alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií, ako majitelia firiem, akcionári, manažéri, riaditelia, konzultanti, manažéri HR, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií.

Team:

Lektori (iSPAK):
Helena Ballová 

Hosťujúci lektori (BHI):
Iveta Apine 
Barbara Hoogenboom
Marion Latour


Formát tréningu:

Modul I.

 • Aké sú charakteristiky organizácie ako systému?
 • Čo je to systemický fenomenologistický prístup?
 • Tri úrovne vedomia: Osobné, Kolektívne, Vývojové
 • Systémové princípy v organizácií: Poriadok, Úplnosť, Výmena, Predurčenie
 • Čo sú konštelácie? Demo a prax
 • Systemické vnímanie a uvedomovanie
 • Práca s konšteláciami v rôznych formách
 • Zručnosť vo vedení konštelácií (facilitovanie)

Modul II.

 • Integrácia konštelačnej práce pri rozvoji organizácie
 • Dynamiky v organizácií: vzorce
 • Systemické vnímanie
 • Stavanie konštelácií: výber elementov, interpretáciá informácií
 • Ako čítať konštelácie z perspektívy „zmysluplnosti“ (Sense making theory)
 • Rozpoznávanie dynamiky v konšteláciách a testovanie intervencií
 • Fenomém multi levelov
 • Konzultantské konštelácie
 • Nácvik facilitátorských zručností
 • Konštelácie v praxi

Modul III.

 • Ako pracovať s tímom
 • Ako pracovať jeden na jedného
 • Konštelácie s predmetmi
 • Témy organizácií zo systemického pohľadu: zlúčenie, rozvoj stratégie, ako opustiť organizáciu a pod….
 • Každodenné podporné systemické intervencie

Modul IV.

 • Scenário konštelácie; produktové konštelácie; branding konštelácie
 • Trauma v organizácií
 • Tri piliere konštelačnej práce
 • Etika: aké je miesto a rola facilitátora
 • Integrácia profesionálnych skúseností
 • Proces a rituáli v konšteláciách
 • Konštelačná prax
 • Supervízia. Účastníci budú viesť konštelácie pod supervíziou
 • Záver a certifikácia

Tréning bude prebiehať v slovenskom a v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.


Termíny:

Modul I.
09.-10.09. 2022 10:00 - 17:30 offline
21.-22.10. 2022 10:00 - 17:30 offline
Modul II.
18.-19.11.2022 10:00 - 17:30 offline
január 2023
Modul III.
marec 2023
apríl 2023
Modul IV.
jún 2023
júl 2023

Cena:

3.200€ 
Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul (800 €), bez navýšenia ceny.

Absolventi Výcviku systemický koučing a poradenstvo (iSPAK) majú zľavu 500€.
Absolventi Výcviku systemický koučing a poradenstvo pre pokročilých (iSPAK) majú dodatočnú zľavu 500€.