Dynamika systémov v organizáciáchSystemický prístup podľa Berta Hellingera v oblasti rodín a organizácií rýchlo vzbudil celosvetový záujem. Vo viac ako 25 krajinách konzultanti, kouči, terapeuti a lektori rodinných a organizačných konštelácií pracujú s metódou Berta Hellingera.

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť správne používanie základných techník tejto výnimočnej metódy pod hlavičkou iSPAK a s lektormi Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku, ktorého zakladateľom je Jan Jacob Stam so svojou manželkou Bibi Schreuder.

Cieľ tréningu

Cieľom tréningu je si čo najjasnejšie osvojiť systemickú prácu a prácu s koonšteláciami. Účastníci sa budú zameriavať hlavne na:

 • Budovanie svojho pohľadu z fenomenologistického hľadiska na rozvoj organizácie.
 • Rozvíjanie vedomej práce na systémických otázkach vo všeobecnosti a v organizácií.
 • Trénovanie použitia nástrojov systemického prístupu v rozvoji organizácií, konzultantskej práci a v denno-dennej praxi.
 • Ako viesť organizačné konštelácie.

Tréningový program

Počas tréningu budú účastníkom poskytnuté základné teoretické a technické zdroje na to, aby vedeli viesť konštelácie. Zároveň bude hlavným zameraním sa naučiť ako viesť konštelácie, preto bude veľká časť času venovaná praxi v menších alebo väčších skupinách s dohľadom lektora s cieľom naučiť sa a rozvíjať použitie systemickej perspektívy, ale zároveň pozorovať a vyladiť svoj vnútorný postoj. Systemická prespektíva a postoj lektora (facilitátora) je jeden z najdôležitejších elementov tréningu.

Počas tréningu sa bude pracovať na vedomostiach, skúsenostiach a pochopení základných princípov a pozadia systemickej práce.

Účastníci budú priebežne prechádzať jednotlivými rolami (kouč, klient, lektor (facilitátor), zástupca, asistent), ako aj jednotlivými stupňami priebehu vedenia konštelácie a lektori ich budú sprevádzať jednotlivými krokmi.

V procese učenia sa, môžu vyplávať rôzne osobné príbehy, na ktoré bude vždy vyhradené popoludnie, aby sa im mali možnosti účastníci venovať.

Kto sa môže zúčastniť

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách, alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií, ako majitelia firiem, akcionári, manažéri, riaditelia, konzultanti, manažéri HR, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií.

Team:

Lektori (iSPAK):
Helena Ballová

Hosťujúci lektori (BHI):
Iveta Apine (Lotyšsko)
Marion Latour (Holandsko)

Formát tréningu:

Modul I.

 • Aké sú charakteristiky organizácie ako systému?
 • Čo je to systemický fenomenologistický prístup?
 • Tri úrovne vedomia: Osobné, Kolektívne, Evolučné
 • Systémové princípy v organizácií: Príslušnosť, Poriadok, Výmena, Konečnosť
 • Čo sú konštelácie? Demo a prax
 • Systemické vnímanie a uvedomovanie
 • Práca s konšteláciami v rôznych formách
 • Zručnosť vo vedení konštelácií (facilitovanie)

Modul II.

 • Integrácia konštelačnej práce pri rozvoji organizácie
 • Dynamiky v organizácií: vzorce
 • Systemické vnímanie
 • Stavanie konštelácií: výber elementov, interpretáciá informácií
 • Ako čítať konštelácie z perspektívy „zmysluplnosti“
 • Rozpoznávanie dynamiky v konšteláciách a testovanie intervencií
 • Konzultantské konštelácie
 • Nácvik facilitátorských zručností
 • Konštelácie v praxi

Modul III.

 • Ako pracovať s tímom
 • Ako pracovať jeden na jedného
 • Konštelácie s predmetmi
 • Témy organizácií zo systemického pohľadu: zlúčenie, rozvoj stratégie, ako opustiť organizáciu a pod….
 • Každodenné podporné systemické intervencie

Modul IV.

 • Scenário konštelácie; produktové konštelácie; branding konštelácie
 • Trauma v organizácií
 • Tri piliere konštelačnej práce
 • Etika: aké je miesto a rola facilitátora
 • Integrácia profesionálnych skúseností
 • Proces a rituáli v konšteláciách
 • Konštelačná prax
 • Supervízia. Účastníci budú viesť konštelácie pod supervíziou
 • Záver a certifikácia

Tréning bude prebiehať v slovenskom a v anglickom jazyku (so zahraničnými lektormi) s prekladom do slovenčiny.

CENA:

3.200€ bez DPH (3.840€ s DPH)
Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul 800€ bez DPH (960€ s DPH), bez navýšenia ceny.

Absolventi Výcviku systemický koučing a poradenstvo (iSPAK) a Zakladný výcvik rodinných konštelácií (iSPAK) majú zľavu 500€ bez DPH.
Absolventi Výcviku systemický koučing a poradenstvo pre pokročilých (iSPAK) majú dodatočnú zľavu 500€ bez DPH.

Lektori

Helena Ballová

Na Slovensku som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizujem a vediem tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Marion Latour

19 rokov pracovala Marion v hasičskom a policajnom zbore na vedúcich manažérskych pozíciach. Od roku 2013 začala pri práci s hasičským zborom zapájať aj systémovú inteligenciu. V roku 2022 sa stala spolumajiteľkou Bert Hellinger Institute Nederland. Vedenie tréningov a workshopov na poli systemickej práce v organizáciách je jej špecializácia a vášeň zároveň. 

Iveta Apinee

Certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce. Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga. Prvý krát na Slovensko zavítala vo februári 2019 a odvtedy aktívne spolupracuje s iSPAK.