Systemická platforma


Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu.

Stretnutia sa uskutočňujú v závere mesiaca v UTOROK od 17,00 do 20,00.
Týždeň pred stretnutím sa vyjadríme k účasti na ňom.
Stretnutie sa bude konať ak sa ho bude chcieť zúčastniť min. 5 účastníkov.
Forma stretnutia (online alebo osobne) je závislá od covid pravidiel, uprednostňujeme osobné stretnutia.

Ak máte záujem o viac informácií kontaktujte eva@ispak.sk

TERMÍNY 2021

23.02.2021
23.03.2021
27.04.2021
25.05.2021
22.06.2021
27.07.2021
24.08.2021
28.09.2021
26.10.2021
23.11.2021
14.12.2021