Systemická platforma


Pravidelné stretnutia absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu.

Stretnutia sa konajú koncom mesiaca v utorok 17:00 - 20:00 pokiaľ je to možné naživo a ak to nie je možné, tak online 17:00 - 19:00.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo záujmu napíšte nám na eva@ispak.sk

TERMÍNY 2022


25.januára.2022
22.februára.2022
22.marca.2022
26.apríla.2022
24.mája.2022
21.júna.2022
19.júla.2022
23.augusta.2022
27.septembra 2022
25.októbra 2022
22.novembra 2022
13.decembra 2022