Systemická platforma


Pravidelné stretnutia absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu.

Stretnutia sa konajú koncom mesiaca v utorok 17:00 - 20:00 pokiaľ je to možné naživo a ak to nie je možné, tak online 17:00 - 19:00.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo záujmu napíšte nám na eva@ispak.sk

TERMÍNY 2021


28.septembra 2021
26.októbra 2021
23.novembra 2021
14.decembra 2021