Systemická platforma


Pravidelné stretnutia absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu.

Stretnutia sa konajú každý druhý mesiac od17:00 do 20:00 pokiaľ je to možné naživo a ak to nie je možné, tak online 17:00 - 19:00.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo záujmu napíšte nám na violatexier@gmail.com

Najbližšie termíny


15.februára 2023