Systemický koučing


Systemický koučing ponúka klientovi formou rozhovoru pohľad na jeho otázku prípadne jeho ciele cez systemické okuliare. Čo znamená, že do úvahy sa neberie klient iba ako jednotlivec, ale ako jednotlivec, ktorý je súčasť mnohých systémov. A jednotlivcovi sa darí dobre vtedy ak sa darí systému do ktorého patrí.

Klient pochopí mnohé väzby a súvislosti. Začne vnímať vzťahy z inej úrovne a objaví krásy systémov pri riešení svojich každodenných otázok.

Systemický koučing podporuje lídrov rozvíjať ich systemickú inteligenciu, čo im pomáha rozumieť systému lepšie, zaujať miesto kde dokážu vyhodnocovať svoje rozhodnutia a kroky tak, aby sa celý systém mohol rozvíjať a rásť.

Profesionálnych koučov nájdete v časti NÁŠ TÍM