Systemický koučing a poradenstvo pre pokročilýchPokračovanie Výcviku systemického koučingu a poradenstva.


Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. Rovnako ide o umenie nechať prirodzenú systemickú inteligenciu opäť voľne plynúť. Týmto prístupom kouč nielenže pomôže klientovi získať priestor, v ktorom je možné nájsť riešenie problému, ale umožní, aby klient čerpal z prirodzeného zdroja systemického poznania, ktorý sa často môže stať dočasne nedostupným práve kvôli každodennému zhonu a tlaku z okolitého sveta.


Ku klientovi pristupujeme ako k súčasti systému. Pri systemickom koučingu a poradenstve nepracujeme iba s jednotlivcom alebo jeho funkciou, ale takisto so systémom/systémami, ktorých je klient súčasťou. Nevidíme iba fotografiu klienta, na ktorej stojí vedľa svojho šéfa a pred svojou organizáciou. Vidíme obraz, ktorý nám poskytuje veľa informácií o vzťahoch. Chceme sa pozrieť na hologram, na skryté vzťahy „celku“, ktorý má niekedy iné charakteristiky ako jeho jednotlivé časti.

Témy
Témy:
  • executive koučing
  • tím koučing
  • umenie pomáhať zo systemickej perspektívy
  • nové nástroje na prácu

Cieľom tohoto výcviku je zdokonaliť sa ako pracovať s klientom jeden na jedného a so skupinou, použitím systemického koučingu a dialógu, ktorý výchádza zo systemicko-fenomenologického spôsobu práce. Výcvik je vhodný pre tých, ktorí ukončili základný výcvik systemického koučingu a poradenstva. Cieľom je prehĺbiť set postojov, zručností a techník pre účastníkov.


Nakoľko sa nám veľmi osvedčila výuka systemického prístupu aj online, rozhodli sme pokračovať vo výuke online s praktickými cvičeniami offline vždy po ukončení modulu. Online výuka bude prebiehať výlučne so zahraničným lektorom. Výcvik prebieha v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka.

Termíny skupina advnace I. :


MODUL 1:
Iveta Apine
08.09.2021 online 17:30 - 20:30
15.09.2021 online 17:30 - 20:30
22.09.2021 online 17:30 - 20:30
29.09.2021 online 17:30 - 20:30
Helena Ballová
02.10.2021 offline 09:30 - 12:30

MODUL 2:
Iveta Apine
06.10.2021 online 17:30 - 20:30
13.10.2021 online 17:30 - 20:30
20.10.2021 online 17:30 - 20:30
27.10.2021 online 17:30 - 20:30
Helena Ballová
31.10.2021 offline 09:30 - 17:30

MODUL 3:
Iveta Apine, Helena Ballová
2022

MODUL 4:
Iveta Apine, Helena Ballová
2022

MODUL 5:
Iveta Apine, Helena Ballová
2022

Cena:


1.250 €
Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul (250 €), bez navýšenia ceny.