Tatiana Reindlová


Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Počas života som pracovala vo viacerých medzinárodných spoločnostiach. Práca na ekonomických pozíciách ma ani trochu nenapĺňala, čo som celé roky ignorovala. Až v roku 2016 ma závažné dlhodobé zdravotné problémy prinútili konečne sa zamyslieť nad vlastným životom.

Hľadala som cesty, ako si pomôcť. Dostala som sa k integratívnemu koučingu. V roku 2017 som absolvovala koučovací výcvik podľa štandardov ICF u Dalibora Bednaříka. V tomto období som sa rozhodla úplne zmeniť svoje pracovné zameranie a robiť prácu, ktorá mi bude dávať zmysel. Okrem integratívneho koučingu som absolvovala kurz trénera metódy SM systém (cvičenie zamerané na zlepšenie stavu chrbtice a s tým súvisiacich ťažkostí). Na prvý pohľad dve odlišné oblasti spája spoločný prvok. Úlohou koučovacích sedení, ako aj lekcií SM systém, je dať klientovi do ruky nový nástroj. Naučiť človeka, aby si, či už v zložitých životných situáciách alebo s chrbticou, dokázal pomôcť do určitej miery sám. Pomáhajú človeku zmeniť náhľad na vlastný život a prijať určitú mieru spoluzodpovednosti za témy, ktoré mu spôsobujú ťažkosti.

Žijeme vo svete neustálej zmeny. Chcem svojim klientom dávať zo seba to najlepšie a aj preto sa vo svojej súčasnej práci vzdelávam. V roku 2022 som sa zúčastnila kurzu Systemický koučing a poradenstvo s Ivetou Apine a Helenou Ballovou. Prirodzene som nadviazala na výcvik Systemickými/rodinnými konšteláciami.

Systemická práca mi dáva zmysel hlavne z pohľadu komplexnosti ľudského života. Je nesmierne napĺňajúca a obohacujúca. Klientovi dáva diametrálne odlišný pohľad na jeho život. Sú situácie a témy, ktoré sa človeku opakujú, často celoživotne.

Systemický prístup sa pozerá na jedinca ako na súčasť rôznych systémov, ktoré majú na neho vplyv. Pomáha mu uvidieť a prijať realitu takú, aká je. Ukazuje mu, čo bolo v jeho systémoch narušené. Taktiež sa snaží odstrániť nevedomé vzorce, ktoré mu už neslúžia. A tým uvoľniť miesto pre vlastný potenciál.

Systemika je iná perspektíva. Je ďalšou kockou do skladačky pre plnohodnotný a naplnený život.

Vzdelanie


* Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta podnikového manažmentu)

Integratívny koučing podľa štandardov ICF  (Dalibor Bednařík) – 2017


Systemické vzdelanie


* Výcvik systemický koučing a poradenstvo - iSPAK: Iveta Apine, Helena Ballová (2021)
* Výcvik systemických konštelácií - iSPAK - Iveta Apine, Helena Ballová (2022)
* Workshop: Life Integration Process - iSPAK Helena Ballová (2022)