Viola Texier


Pôsobím ako kouč, lektor a facilitátor systemickej práce vo firemných prostrediach i pre jednotlivcov. V metóde systemických rodinných konštelácií a systemickom prístupe som našla svoju polohu kde sa cítim najslobodnejšia ostať autentickou a obyčajnou v práci s individuálnymi klientami či skupinami/tímami. Mám dlhoročnú prax v oblasti ľudských zdrojov a poradenstva pre manažment. Ako konzultant pre posúdenie a rozvoj manažérskeho potenciálu a headhunter. 

Som mamou dvoch synov a žijem v inšpiratívnom bilingválnom manželstve, ktoré mi poskytuje pestrú paletu nielen kulturálnej diverzity. Cítim sa byť nezávislým človekom s trvalou potrebou značnej slobody a toto šťastie ísť vlastnou cestou pre ozajstné nájdenie seba sa snažím uplatnovať vo svojom prístupe v práci s ľuďmi.

Rozprestrela krídla

Som nadšenec pre výtvarné umenie. Technikám maľovania, kreslenia i modelovania z hliny som sa venovala celé detstvo i počas dospievania. Dnes svoj talent uplatňujem prevažne pre vlastné potešenie. V práci s klientom mi však tento dar umožňuje vnímať súvislosti medzi vnútorným svetom človeka, hmotným, fyzickým aj duchovným a prepájať ich. Môj pracovný priestor je Ateliér, kde sa sa tvorí. Vďaka systemickému prístupu z nevedomého - vedomé. Oblasti ktorým sa zväčša venujem sú sebapochopenie, uvoľnenie emócií, objasnenie postojov k sebe samému a k druhým ľuďom. Zameriavam sa na témy súvisiace s vedomou tvorbou vlastnej reality.Vzdelanie


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Výcviku Integratívny koučing certifikovaný ICF (2016)

Systemické vzdelanie

Výcvik Systemické rodinné konštelácie - Zdenka Tušková (2018)
prebiehajúci Výcvik konštelácií - Čenek Rosecký (2020)

Pravda je tam kde prúdi život
Žena