V dnešnej dobe sú naše partnerské vzťahy výživná cesta, ktorou sa muž aj žena vydávajú na cestu k poznaniu a zažívajú rôzne vzťahové modely ako aj rôzne stupne vývoja vedomia. V súčasnosti prepisujeme staré vzťahové modely, ktoré sú prekonané a tvoríme novú vzťahovú paradigmu. Vzťah ako priestor prepojenia dvoch jedinečných a celistvých bytostí, ktorým spolužitie prináša radosť, dobrý pocit, priestor, kde to ladí. Vzťah ako priestor premeny starého a prežitého, z ktorého povstáva nové, to je vzťahová alchýmia. Vzťah ako priestor pre osobný rast a vývoj vedomia.

Tento seminár je určený pre slobodných, slobodné, ženatých, vydaté, rozvedených, sklamaných i čakajúcich....pre tých, ktorí sú v kríze osobnej, či partnerskej, i pre tých, ktorí si prajú vedome prechádzať a kultivovať seba aj vďaka krízam a to osobným, či partnerským.

Jeden z najvzácnejších javov, ktorý matka môže urobiť pre svoje dieťa, je milovať jeho otca - svojho muža.
Jeden z najvzácnejších javov, ktorý otec môže urobiť pre svoje dieťa, je milovať jeho matku - svoju ženu. .
„V pravidle lásky“ medzi mužou a ženou platí, že ani jeden nie je viac. Jeden druhého uznávajú ako rovnocenného. Každá snaha chovať sa k druhému buď nadradene ako rodič, alebo podriadene ako dieťa, ohrozuje partnerstvo. Pokiaľ v partnerskom vzťahu hľadá muž u ženy, alebo žena u muža bezpodmienečnú lásku ako dieťa u rodiča, očakáva od druhého istotu, ktorú dáva rodič dieťaťu, v partnerstve dochádza ku kríze. Ako prekonať takúto krízu so zachovaním lásky?