Bibi Schreuder

Odpoveď na otázku: "Ako sa nenechať vtiahnuť do detskej zraniteľnosti" z cyklu Rodičovstvo.

Nana Krüger


Rozhvor s Nanou Krüger na tému Cesta k dospelosti.

Stephan Hausner

Rozhovor so Stephanom Hausnerom o zdraví a systemickom prístupe 2021.

Gunthard Weber

Záznam z posledného medzinárodného seminára G.Webera v Holandsku apríl 2019.

Bert Hellinger

Vyjadrenie Berta Hellingera ku konštelačnej práci 2007 časť 1.

Bert Hellinger

Vyjadrenie Berta Hellingera ku konštelačnej práci 2007 časť 2.

Bert Hellinger

Vyjadrenie Berta Hellingera ku konštelačnej práci 2008 časť 1.

Bert Hellinger

Vyjadrenie Berta Hellingera ku konštelačnej práci 2008 časť 2.