Dynamika vzťahu matka a dcéra
Téma sebeúcty, sebahodnoty, sebalásky je úzsko spojená aj s dynamikou tohto vzťahu. Naša citová, emočná oblasť. A ako to súvisí s našou ženskosťou a atraktivitou? A do akých ďalších životných oblastí tento vzťah zasahuje a ako sa prejavuje? Aké sú následky slepej lásky?
Prečo mama nemôže byť kamarátkou?

Tento seminár je o ženskom princípe v nás. O malej, bezpečnej no silnej homogénnej skupine ľudí, ktorých príbehy môžu byť navonok rozdielne, no spoločné poznanie umožňuje zažiť širšie spektrum súvislostí ktoré nás v tomto vzťahu posúvajú želaným smerom.

Obsah seminára:
- praktické zážitkové cvičenie
- vzorce a dynamiky
- dospelá dcéra (vnútorný dospelý postoj vs vnútorný detský postoj)
- priestor pre stavanie konštelácie pre individuálnu potrebu

Absolvovaním seminára sa dá získať:
- posilnenie, zharmonizovanie vzťahu k SEBE (sebeúcta, sebahodnota, sebaláska) PRIJATIE
- posun v oblasti tém emócií, prijatia, schopnosti ľubiť sa, tým aj schopnosti ľúbiť...
- uvedomenie si svojho miesta, tým umožniť zharmonizovať súvisiace vzťahy
- a ešte viac...

Konštelácie ako rozvojový nástroj umožňujúce pohľad na SebeObraz INAK, ako je bežne zvykom.

Od nášho sebeobrazu sa z výraznej miery odvíja pohľad na preživanú realitu, ktorej každodenne čelíme. Naše vzťahy, to čo sa "nám deje" a podobne. Pohľad na príčiny zdravotných či psychyckých symptómov a následná práca s nimi.

O metóde Systemických konštelácii:
Stavanie rodinných, firemných či pracovných, vzťahových, zdravotných systémov umožňuje v praxi účinne odkrývať skryté vzorce, bariéry a napomáha tak prirodzene porozumieť, usporiadať, či zmeniť to čo práve pre seba potrebujeme. Posúva náš pohľad často od ilúzii k realite, bezpečne, keď sme pripravení a máme záujem ju vidieť. Táto metóda rešpektuje "dávkovanie" zmien v našich životoch. Bezpečne a s úctou nám ponúka nahliadnuť na vlny skutočností, ktoré nami hýbu.
Vďaka systemickému prístupu môžu nastať posuny v rôznych témach pracovných i súkromných. Vzťahy s partnermi, rodičmi, deťmi, kolegami či klientami, ktoré nás zásadne ovplyvňujú. Tak isto náš zdravotný či psychický stav. Spolupráce a riešenie problémov každodennosti. Tento prístup vnímam ako jedinečný, pravdivý, prekračujúci hranice našej reality, nášho času a dotýka sa samotného jadra veci. Jadro ktoré nesieme v hlbších vrstvách.

Vedomé myslenie je len zlomkom toho, čo sa deje v našom mozgu, a že môže byť mimoriadne obmedzené. Celok zahŕňa totiž i šírku nevedomého, ktoré prebieha v pozadí a determinuje väčšinu nášho správania. Ak sa čo i len časť nevedomého "premiestni" do vedomého, nastáva pohyb. Ten, ktorý si pre seba a svoje vzťahy prajeme.
Metóda konštelácií tak vytvára priestor pre ZMENU vnútorného obrazu a tým pôsobí a zmena môže nastať vo všetkých našich systémoch (rodine, firme, v tíme....)


Cena: 40 Eur, prevod na účet, informácie zašlem po vyplení formuláru.

Kontakt na  mňa pre otázky: violatexier@gmail.com, 0907789226

Limitovaný počet miest, max. 8 -10 účastníkov
Seminárom sprevádza Mgr. Viola Texier, certifikovaná profesionálna koučka, lektorka a facilitátorka systemického prístupu.
(https://www.linkedin.com/in/viola-texier/)
členka Inštitútu Systemickej práce a konštelácií na Slovensku (https://ispak.sk/viola-texier)
https://violatexier.wixsite.com/website/about-me

Viola Texier

Som mamou dvoch synov a žijem v inšpiratívnom bilingválnom manželstve, ktoré mi poskytuje pestrú paletu nielen kulturálnej diverzity. Cítim sa byť nezávislým človekom s trvalou potrebou značnej slobody a toto šťastie ísť vlastnou cestou pre ozajstné nájdenie seba sa snažím uplatnovať vo svojom prístupe v práci s ľuďmi. viac