New Generation Manager 


Nároky na manažérov sa vyvíjajú a menia s dobou. Kedysi bola kľúčová inteligencia a analytické myslenie. Postupne sa pridávala emočná inteligencia a trendom súčasnosti sa stáva systemická inteligencia. Máme ju prirodzene danú, pretože všetci sme súčasťou rôznych systémov. Keď začneme systemicky myslieť, pochopíme mnohé väzby a súvislosti. Začneme vnímať vzťahy z inej úrovne a objavíme krásy systémov pri riešení každodenných otázok.


„Objavte krásy prejavovania systému v riešení svojich otázok.“

Výhodami systémového myslenia je:

 • odhalenie skrytých spojení v systéme, ktoré bránia úplnému využitiu potenciálu systému (firme, organizácií, tíme, oddelení,...)
 • odhalenie potenciálu svojich produktov a služieb
 • odhalenie uceleného pohľadu na svoje vzťahy smerom ku klientom a novým trhom
 • získanie nástrojov na preskúmanie vlastnej stratégie
 • spoznanie kľúčových podmienok systému na výber vhodných zamestnancov a spolupracovníkov
 • získanie nástrojov na výber nových zamestnancov, aby sa perfektne hodili do Vašej organizácie/tímu

Naučiť sa používať systémové myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme celý program postavili ako 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na konkrétnych prípadoch účastníkov.

Program 6-mesačného kurzu:

 1. Úvod - základné pravidlá systému 
 2. Elementy - Kto a čo patrí do systému? 
 3. Čas - začiatok – vývoj – koniec 
 4. Úrovne - osoba, funkcia (organizácia), spoločnosť 
 5. Informácie - druhy a typy informácií v systéme 
 6. Transformácia - trvalá zmena v systéme 

JE TO KURZ PRE VÁS?

Určite áno, ak ste zamestnanec, manažér, majiteľ firmy, konzultant alebo obchodný partner a je vašim cieľom kráčať s najnovšími trendami riadenia. Alebo sa stetávate s napätím, stresom, pocitom, že ste uviazli a neviete sa pohnúť ďalej vo vašej organizácií.

AKÉ SÚ CIELE KURZU?

 • Vytvoriť priestor pre osobnostný rast, poskytnúť podporu pri riešení aktuálnych úloh a zároveň sa dopracovať k zvýšeniu osobného a systemického vedomia
 • Dospieť k transformácii po spojení osobnej, firemnej a systemickej reality
 • Získať väčšiu slobodu a zodpovednosť v súlade s vlastnými cieľmi a hodnotami

Termíny:
1x do mesiaca 3 - 4 hodiny

Lektor:
Helena Bednařík Ballová


Ako prvá Slovenka absolvovala štúdium tejto metódy na Bert Hellinger Instituut Nederland a od tej doby pracuje ako systemický facilitátor a lektor pre jednotlivcov a firmy.

Vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Mám záujem


 Ak Vás tento kurz oslovili neváhajte nás kontaktovať
emailom: info@drfirma.sk
alebo
telefonicky: +421 903 206 622