Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku (iSPAK) vznikol ako potreba ponúknuť na Slovensku miesto kde nájdete profesionálne a časom overené postupy vychádzajúce zo systemického prístupu. Naším cieľom je poskytnuť neutrálnu pôdu pre všetkých, ktorí majú záujem o túto efektívnu a modernú metódu. Chcú ju spoznávať, rozvíjať a rozširovať ďalej.
V súčasnosti sú na Slovensku už profesionáli, ktorí sa vzdelávali od rôznych učiteľov ako Zdeňka Tušková, Ján Bíly, J. Zeilhofer Bhagat, Wilfried Nelles, Jan Jacob Stam a iných, preto by sme radi na týchto vedomostiach a skúsenostiach stavali a zároveň rozvíjali túto metódu ďalej. 

Myšlienka založiť iSPAK sa materializovala v roku 2019 počas výcviku  Systémová Dynamika v Organizáciách (Výcvik Organizačných konštelácií). V tom istom roku zomrel aj zakladateľ tejto metódy Bert Hellinger a presne mesiac po jeho smrti 19.10.2019 vznikol iSPAK. 

V záujme vysokej kvality a profesionality výcvikov  a poskytovaných služieb je vzdelávanie postavené na metodike Bert Hellinger Instituut Nederland. Cieľom je postupy overené 25 ročnou skúsenosťou rozvíjať ďalej tak, aby boli aktuálne našim zemepisným širkam a zároveň čerpali z hodnôt a histórie v našom regióne. 

Zakladateľkou iSPAK je Helena Bednařík Ballová. Pracujeme na tom, aby sa vybudovali pevné základy na rozvoj tejto metódy na Slovensku. Helena je zakladateľkou a zatiaľ jedinou majiteľkou iSPAK a už teraz je viac ako jasné, že systemickými majiteľmi sú všetci aktuálni a budúci spolutvorcovia, záujemcovia a ľudia, ktorým bude iSPAK slúžiť.