Dieťa je DAR


Určený párom, ktorým sa „neDARí s počatím

Aj párom, ktoré skúsili už rôzne cesty ...

Dieťa je DAR. Existujú dôvody prečo sa neDARí? V každom jednom prípade môžu byť príčiny jedinečné. Ak je táto téma pre vás aktuálna, pozývame vás zažiť seminár, na ktorom príčinu, ktorá sa týka vás máte možnosť spoznať a urobiť pre seba kroky, ktoré môžu viesť k odstránenie „prekážky“ darovať nový život.

Systemické konštelácie sú metóda, ktorá umožňuje pohľad na obraz príčiny, prečo sa žene v partnerstve nedarí otehotnieť. Ak vidíme príčinu, máme možnosť rozhodnúť sa zmeniť, prijať, opustiť, odpustiť – to čo pre daný moment v situácii práve potrebné. A aj v téme počatia dieťaťa násť dôležité poznanie, ktoré môže viesť k stavu byť na DAR prijatia dieťaťa pripraveným. Pre ženu, ale i pre muža.

Na seminár môžete prísť ako pár, alebo žena sama

Cena za seminár: 50 eur
pre pár je cena zvýhodnená 90 eur


Prihlasovací formulár 


Zážitkovým seminárom vás prevedú lektorky a facilitátorky systemickej práce Helena Ballová a Viola Texier

Viola Texier

Som mamou dvoch synov a žijem v inšpiratívnom bilingválnom manželstve, ktoré mi poskytuje pestrú paletu nielen kulturálnej diverzity. Cítim sa byť nezávislým človekom s trvalou potrebou značnej slobody a toto šťastie ísť vlastnou cestou pre ozajstné nájdenie seba sa snažím uplatnovať vo svojom prístupe v práci s ľuďmi. viac

Helena Ballová

 Na Slovensku som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizujem a vediem tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma. Denno denne sa stretávam s tým ako práve metóda konštelácií dokáže svojou jedinečnosťou napomôcť pri hľadaní odpovedí klientom na rôzne životné otázky. viac