Rozvoj firiem a organizáciíFirmy a organizácie sú živé organizmy, ktoré ak chcú byť úspešné, musia vedieť reagovať rýchlo na nové výzvy a zmeny, ktoré život prináša. Potreba pochopiť tieto výzvy, vyvoláva záujem o „systemický prístup“ rastie s uvedomovaním si dôležitosti ľudského a spoločenského faktoru vo firmách. Nielen, aby firma bola sociálna a viac zameraná na ľudí, ale hlavne, aby efektívne využívala svoje najvzácnejšie aktíva - zamestnancov.

Nástroje na rozvoj firiem a organizácií

Systemický
koučing


Systemický koučing ponúka klientovi formou rozhovoru a pohľad na jeho otázku prípadne jeho ciele cez systemické okuliare. Čo znamená, že do úvahy sa neberie klient iba ako jednotlivec, ale ako jednotlivec, ktorý je súčasť mnohých systémov. viac info
Naučiť sa používať systemické myslenie vyžaduje čas a podporu. Program New Generation Manager je postavený ako 6 mesačný kurz, na ktorom sa postupne prechádzajú kľúčové témy a ich uplatnenie na konkrétnych prípadoch účastníkov zo systemickej perspektívy.
Program ELLA
je určený organizáciám, ktoré stavajú úspech na svojich ľuďoch. Je pre všetkých lídrov, manažérov a špecialistov, ktorí chcú vlastné silné stránky zužitkovať v profesionálnej aj súkromnej oblasti. Umožní vám posilniť schopnosť viesť seba, viesť ostatných, udržať úspech a vnímať veci celostne.

TeamConnect


Využite skrytý potenciál vášho tímu či organizácie. Tímová diagnostika TeamConnect vám umožní porozumieť dynamike a vzorcom správania, vďaka ktorým ste úspešní ale aj tým, ktoré plynutiu tímového potenciálu bránia.